De vrijwillige organist: een gave Gods of iemand met een arbeidsovereenkomst? En heeft de organist recht op vakantiedagen?

door Harrie den Besten |Foto's: Jan Smelik |Het ORGEL |Jaargang 116 |(2020) |Nummer 1

In 1986 studeerde de auteur als jurist af aan de Rijksuniversiteit Utrecht af en moest hij een scriptie schrijven. De titel van zijn scriptie werd: ‘Kerkmusicus, een gave Gods of gewoon een arbeidsovereenkomst?’ Na die tijd heeft hij vele organisten, dominees en kerkbesturen bijgestaan in rechtszaken. De rechtspraak heeft zich behoorlijk ontwikkeld en het leek hem goed om uit te leggen dat de Protestantse Kerk in Nederland zich kan beroepen op een vrijwilligersovereenkomst, waarbij de organist enkel een vergoeding krijgt én aanspraak kan maken op de rechten welke een arbeidsovereenkomst geven.