Straks klinken er echt geen orgels meer… Over het orgelmentoraat

door Hans Steketee | Foto's: Jan Zwart | Het ORGEL | Jaargang 115 | (2019) | Nummer 6

Alkmaar, Grote Kerk, Van Hager-beer-Schnitger-orgel

Kerkgemeenschappen en overheden zorgden van oudsher voor een beschermde omgeving van orgels. Nu steeds meer kerken sluiten en de overheid zich ook terugtrekt wat subsidieverstrekking voor klinkende monumenten betreft, dreigen veel orgels in afgestoten kerkgebouwen niet meer onderhouden te worden. Nieuwe bezitters van de gebouwen waarin deze instrumenten staan, hebben lang niet altijd de kennis en kunde om goed voor de instrumenten te laten zorgen.
De Stichting Vrienden van het Orgel Alkmaar heeft daarom het initiatief genomen tot het instellen van orgelmentoren; het gaat hier om orgelliefhebbers met voldoende kennis van zaken die een orgel onder hun hoede krijgen en de eigenaren helpen het instrument te beheren en te gebruiken. Door de inzet van mentoren wordt het netwerk rond orgels in stand gehouden of opnieuw opgebouwd.
Dit maakt weer de weg vrij voor een nieuwe beschermende, stimulerende omgeving waarin met het orgel weer van alles mogelijk wordt. Daarbij is de meerwaarde van de mentor niet alleen het orgel in de gaten te houden en (nieuwe) activiteiten te ontplooien. Zijn bijdrage aan de bewustwording dat echt mooie muziek alleen mogelijk is op een instrument dat in optimale conditie verkeert, legitimeert tevens het werk van organisten, orgelmakers en –adviseurs. En daarmee krijgt ook het ambacht van orgelmaken weer perspectief.

Afbeeldingen