In het recente nummer…

door Jan Smelik | Het ORGEL | Jaargang 115 | (2019) | Nummer 3

Het nieuwe nummer van Het ORGEL opent met deel 2 van de serie over het orgelgebruik in de protestantse kerkdienst tussen 1886 en 1938. Jan Smelik behandelt daarin het orgelspel ter inleiding, onderbreking of uitleiding van het lied van de gemeente. De opvattingen daarover liepen nogal ver uiteen.
Jan Hage publiceert het eerste deel van een tweeluik waarin hij een muzikaal-hermeneutische verkenning biedt van de muziek van Jan Zwart en Willem Mudde. In het eerste deel geeft hij een interpretatie van Zwarts muziek in relatie met buitenmuzikale aspecten, c.q. de orthodox-protestantse zuil waarbinnen Zwart functioneerde.
In zijn serie ‘Moderne orgelfronten’ vraagt Auke H. Vlagsma aandacht voor het orgelfront in de Propsteikirche St.-Trinitas in Leipzig.
Onder de titel ‘L’Art total’ schrijft Bert den Hertog over het leven en werk van Jean Guillou, die op 26 januari jongstleden op 88-jarige leeftijd overleed. Den Hertog gaat in op Guillou’s betekenis als componist, orgeladviseur, interpreet en docent.
Jaap Brouwer kwam op het spoor van de tot nu toe onbekende dispositieverzameling die Lucas Willem Boogert tussen 1949 en 1959 aanlegde. Hij schreef daarover een omvangrijke publicatie die via de website van Het Orgel te downloaden is www.hetorgel.nl/dispositieverzameling_boogert.pdf  In nummer 3 van Het ORGEL geeft Brouwer een korte inleiding op deze dispositieverzameling.
In het tweede en laatste deel van zijn artikel over Jeanne Demessieux schrijft René Verwer over haar activiteiten in La Madeleine en haar composities. Speciale aandacht is er voor haar Twelve Choral-Preludes.
Op 6 april jongstleden overleed organist-dirigent-componist Gerrit Stulp uit Leeuwarden. Jan Smelik staat stil bij zijn leven en werk.
Frits Zwart beschrijft in het kader van de rubriek ‘De Achterplaat’ over de contacten tussen Robert Schumann en de Rotterdamse organist Jan Albert van Eijken.

 

 

Artikel ‘Een kijkje in de keuken van de redactie’ uit Het ORGEL jrg 115 nr 1