Toekomst voor de orgelcultuur

door Peter Ouwerkerk | Foto's: Ronald Knapp | Het ORGEL | Jaargang 115 | (2019) | Nummer 1

Het artikel gaat in op de vraag wat nodig is om de toekomst van de orgelcultuur veilig te stellen. Heeft het orgel ook zonder de religieuze (christelijke) context kans van overleven?
Het doorvoeren van cosmetische vernieuwingen volstaat niet om het voortbestaan van een seculiere Nederlandse, Europese, of zelfs mondiale orgelkunst te garanderen.

Twee belangrijke thema’s zijn van even groot, of wellicht groter belang: het verbreden van de orgelhorizon, en het vergroten van de aanwas van jeugdige orgelliefhebbers. Hoewel dit verschillende invalshoeken lijken, worden ze in de activiteiten van het Internationaal Orgelfestival Haarlem aan elkaar verbonden. Te denken is aan de Yount-Talent-Class en de Orgeldag voor Kids. Bij de voorbereidingen van de Haarlemse kinderprojecten zijn twee zaken van belang gebleken: een professionele expertise in pedagogie en didactiek, en een professionele PR-campagne.