Concert

Datum 28/09/2019
Einddatum
Hoe laat 09.30
Wie Najaarsexcursie Organum Frisicum
Waar Dokkum
Christelijke gereformeerde kerk De Oase
Meer
informatie
Externe link

Najaarsexcursie Organum Frisicum

Op zaterdag 28 september vindt de najaarsexcursie plaats van Stichting Organum Frisicum. Deze wordt gehouden in Dokkum en staat in het teken van het 25 jarig bestaan van Organum Frisicum. De excursie begint in de christelijke gereformeerde kerk De Oase waar een in 1977 gebouwd orgel van Mense Ruiter staat. Vanaf 09.30 uur is daar de ontvangst met koffie en thee en daarna zal het orgel worden bespeeld door Theo Jellema en Peter van der Zwaag. Na de lunch in de IJsherberg van Dokkum wordt de excursie voortgezet in de Grote- of Sint-Martinuskerk. Tijdens de wandeling naar en van de IJsherberg zal het carillon worden bespeeld door stadsbeiaardier Auke G. de Boer.

Het hoofdorgel van de Martinuskerk kerk is in 1979 gebouwd door de firma Flentrop in een orgelkas van Johannes Helman uit 1690. Ook hier speelt Theo Jellema, die tevens  excursieleider is, nu samen met Jochem Schuurman.

Het tweede gedeelte van de middag wordt in beslag genomen door de presentatie van het jubileumboek dat verschijnt ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van Organum Frisicum. In dit boek, geschreven door Theo Jellema, wordt de geschiedenis van de orgelbouw in Friesland vanaf 1945 tot vandaag beschreven. Het eerste exemplaar van het boek, waar ook een CD bij hoort met orgelwerken van componisten uit Friesland, zal worden aangeboden aan de rijks-orgeladviseur Rudi van Straten. Tijdens de presentatie zal er worden gemusiceerd door Janine Lenior, dwarsfluit en Broer de Witte, orgel. Laatstgenoemde bespeelt daarbij het in 1978-1979 gebouwde door Bakker & Timmenga gebouwde koororgel.

Opgave kan door vóór 17 september € 25,00 p.p. (donateurs) of € 30,00 (niet-donateurs) over te maken naar rekeningnummer NL64 INGB 0002 3777 93 van de Stichting Organum Frisicum o.v.v. najaarsexcursie, aantal personen, postcode en huisnummer (kinderen onder de 16 jaar € 10,-). Voor dit bedrag krijgt elke deelnemer een orgelexcursie met twee orgels en drie organisten. De lunch en de receptie met een hapje en een drankje zijn bij de prijs inbegrepen.