Orgelspel in de protestantse kerkdienst in de periode 1938-1960 Deel 2: Het begeleiden van gemeentezang (1)

door Jan Smelik | Het ORGEL | Jaargang 120 | (2024) | Nummer 1

Psalm 1 uit 'Orgelbegeleidingen bij het Psalmzingen' (1947)

Dit tweede deel handelt over de orgelbegeleiding van de gemeentezang. In de naoorlogse jaren vond onder meer de overgang plaats van niet-ritmische naar ritmische gemeentezang. Uiteraard had dat consequenties voor het werk van kerkorganisten. Wat waren ten aanzien van de gemeentezangbegeleiding ontwikkelingen in denken en doen? Er wordt aandacht besteed aan de discussies over harmonisaties. Diende de begeleidingen kerktonaal te zijn? Moest men harmoniseren of contrapuncteren? Waren noot-tegen-nootzetting het beste?

Afbeeldingen