Het Friedrich Leichel-orgel in de Lambertuskerk te Arum (I) – Geschiedenis, context en restauratie

door Theo Jellema |Foto's: Jan Smelik |Het ORGEL |Jaargang 118 |(2022) |Nummer 2

Leichel-orgel, Arum

In oktober 2021 voltooide Orgelmakerij Bakker & Timmenga de restauratie van het Friedrich Leichel-orgel in de Lambertuskerk van Arum. Theo Jellema was als adviseur bij dit project betrokken. Ten behoeve van deze restauratie deed hij grondig (archief)onderzoek naar de orgelgeschiedenis van Arum in het algemeen en het Leichel-orgel en zijn geschiedenis in het bijzonder. Dit leverde een aantal interessante nieuwe gegevens op, die in dit tweedelige artikel worden gepresenteerd. In het eerste deel geeft Jellema een beschrijving van de geschiedenis van het orgel en plaatst hij het instrument in de context van de Friese orgelcultuur.

Bestek Leichel-orgel mei 1884

Afbeeldingen