Overlegato

door Reitze Smits | Het ORGEL | Jaargang 118 | (2022) | Nummer 1

Fantasia in G (BWV 572) afschrift van J.G. Walther (D-B Mus.ms. Bach P 801, Faszikel 5)

Na een periode waarin als erfenis van de negentiende eeuw legatospel de norm was, kwam ongeveer sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw onder organisten het non-legatospel in zwang. Bij nader inzien blijkt hierbij een nuancering nodig, vooral omdat de gelijkmatige toepassing van het non-legatospel dezelfde gelijkvormigheid in de hand werkt die werd nagestreefd in de legato-uitvoeringen. In dit artikel betoogt de auteur dat door op de juiste plaatsen en met de juiste dosering overlegato toe te passen, er een gevarieerder klankbeeld ontstaat, dat zelfs een dynamische werking heeft. Hij illustreert dit aan de hand van diverse orgelwerken.