In het recente nummer

door Jan Smelik | Het ORGEL | Jaargang 116 | (2020) | Nummer 5

Albert Clement opent het vijfde nummer nummer van jaargang 116 (2020) met deel 2 van zijn drieluik over Nederlandse organisten uit de School van Felix Mendelssohn Bartholdy. Dit deel gaat over Nederlandse studenten aan het conservatorium in Leipzig in de jaren 1843-1847, onder wie Jan Albert van Eijken. Clement beschrijft hoe leerlingen van Mendelssohn Bartholdy van betekenis zijn geweest voor hernieuwde belangstelling voor het orgel en voor de (orgel)muziek van Johann Sebastian Bach.
Auke H. Vlagsma beschrijft in zijn serie Franse renaissancefronten het orgel in l’Église Notre-Dame in Caudebec-en-Caux, Seine-Maritime.
In 2018/2019 voerden de orgelmakers Gebr. van Vulpen (Utrecht) omvangrijke restauratiewerkzaamheden uit aan het J.H.H. Bätz-orgel (1768) in de Petruskerk te Woerden. Peter van Dijk, die als adviseur hierbij betrokken was, geeft niet alleen een overzicht van de orgelgeschiedenis, maar gaat vooral in op de recente restauratiewerkzaamheden en de keuzen die daarbij gemaakt zijn.
De Ciaconna in e van Dieterich Buxtehude is te kort. Dat vindt Reitze Smits. Hij gaat in zijn artikel in op het aantal variaties in werken met ostinate bassen in de zeventiende en achttiende eeuw in Duitsland.
De Hersteld Hervormde Gemeente (Bethelkerk) te Lunteren nam negen maanden geleden het nieuwe J.L. van den Heuvel-orgel in gebruik. Bert de Hertog bezocht het instrument, beschrijft het concept, wisselde met de bouwers van gedachten over diverse aspecten, en geeft een klankimpressie.
Precies honderd jaar geleden verscheen in Het ORGEL een ‘aanklacht tegen de overheden der kerk’. De rubriek ‘Een eeuw geleden’ bevat een uitgebreid citaat, waarin Corn. Immig jr. fulmineert tegen het honoreringsbeleid van protestantse en katholieke kerkbesturen.
Vorig jaar december promoveerde Wim S. Ros op een studie naar de architectuur en het ontwerp van het orgel in de vijftiende eeuw, een onderwerp waarnaar nog vrijwel geen onderzoek gedaan is. Auke H. Vlagsma bespreekt het omvangrijke proefschrift Fundamentum organisandi, mede aan de hand van afbeeldingen uit het boek.
Sietze de Vries recenseert The English Organ van Fugue State Films, een multimediaproductie die bestaat uit vier dvd’s en drie cd’s met in totaal drieëndertig orgels, verdeeld over drie continenten.
Nederland is nooit gul geweest in het oprichten van gedenktekens voor vermaarde Nederlandse musici. Frits Zwart vraagt in zijn rubriek De Achterplaat aandacht voor een uitzondering hierop: het monument voor Richard Hol in Den Haag.

Neem een kijkje in het nummer: