In het recente nummer

door Jan Smelik | Foto's: Jan Smelik | Het ORGEL | Jaargang 116 | (2020) | Nummer 3

Cees van der Poel bezocht het orgel in de Nicolaïkerk te Appingedam. Hij beschrijft de lange en rijke geschiedenis van het instrument en belicht de restauratie die in september 2017 afgerond werd.
In de derde aflevering van zijn serie ‘Franse renaissancefronten’ vraagt Auke H. Vlagsma aandacht voor het orgelfront in La Cathédrale Saint-Alain in Lavaur, Tarn (Midi-Pyrénées).
Van ‘Die Kunst der Fuge’ van Johann Seb. Bach bestaan diverse versies. De eerste versie bestond uit 12 delen en is in een autograaf overgeleverd. Jan van Biezen betoogt in zijn artikel onder meer dat Bach met deze 12 stukken getracht heeft de artikelen van de Geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel in muziek weer te geven.
In zijn serie ‘De intonateur’ biedt Frans Brouwer in aflevering 3 een portret van Jan Koelewijn, intonateur bij Orgelmakerij Reil en ruim 40 jaar orgelmaker.
Arjen Leistra herdenkt Jan J. van den Berg die 21 februari jongstleden op 90-jarige leeftijd overleed.
Terwijl Engeland zich dit jaar uit de Europese Unie heeft teruggetrokken, vraagt Auke H. Vlagsma aandacht voor een orgelmaker die het Europese vasteland met Engeland verbond: Barent Smit, orgelmaker in Hoorn en Engeland.
In het januarinummer van Het ORGEL publiceerde Klaas Hoek een artikel waarin hij bevindingen uit zijn proefschrift ‘Vormgevend gebruik van klank en dynamiek’ toespitste op het orgel. Op dit artikel zond Cees Noordbroek een reactie, die Klaas Hoek van een weerwoord voorziet.
Ibo Ortgies bespreekt het boek ‘ Arp Schnitger. Orgelbauer – Klangarchitekt – Vordenker. 1648-1719’ van Konrad Küster. Johan Haaksma recenseert drie nieuwe uitgaven van Boeijenga Music met recente muziek van Nederlandse bodem.
Frits Zwart vraag in zijn rubriek ‘De Achterplaat’ aandacht voor Henri Gagnebin, een leerling van Louis Vierne.

Neem een kijkje in het nummer: