Het werk van de orgelmakers Brammertz en Gilman in Nederland en het gebruik ervan (2)

door Frans Jespers |Foto's: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed |Het ORGEL |Jaargang 116 |(2020) |Nummer 2

De orgelmakers Brammertz en Gilman ontplooiden vanuit Kornelimünster veel activiteiten tussen 1700 en 1790. In deel 1 zijn hun werkzaamheden in het gebied van het huidige Nederland uitvoerig besproken. In deel 2 wordt eerst hun technische werkwijze behandeld, waarna hun eigenaardige synthese van de Rijnlandse en Luikse bouwstijl wordt toegelicht. Vervolgens gaan we in op een zestal nog bestaande (delen van) orgels in Nederland. Tot slot leidt een analyse van de lijst met registratieaanwijzingen van de orgelmakers zelf tot een levendige indruk van de speelpraktijk uit die tijd.

Afbeeldingen