In memoriam Onno Wiersma

door Rudi van Straten | Het ORGEL | Jaargang 100 | (2004) | Nummer 6

 

Rudi van Straten In memoriam Onno Wiersma
Het ORGEL 100 (2004), nr. 6, 5-11 [samenvatting]

Op 16 augustus 2004 is Onno Wiersma overleden. Wiersma was adjunct-directeur en hoofd Expertise van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. In 1970 volgde hij Cor Edskes op als assistent van de Rijksadviseur voor orgels, dr. Oussoren. Na de dood van Oussoren in 1972 werd Wiersma waarnemend Rijksadviseur en in 1977 officieel Rijksadviseur. Deze functie betekende dat hij de minister adviseerde over orgelzaken. In 1987 werd hij als orgeldeskundige in de gelederen van de Rijksdienst opgenomen. In het kader van de nieuwe monumentenwet, aangenomen in 1988, begon hij met een herinventarisatie van de monumentale orgels in Nederland.
Voor Onno Wiersma was de orgelklank het uitgangspunt; ook voor hem persoonlijk was klankschoonheid een inspiratiebron. Daarbij streefde hij ernaar dat alle bij orgelprojecten betrokkenen elk voor hun eigen competenties verantwoordelijk waren; adviseurs dienden niet de rol van de orgelmaker over te nemen of omgekeerd. Wiersma verafschuwde oppervlakkigheid.
Hoewel Wiersma niet meer officieel actief was als Rijksadviseur, was hij tot op het laatst zeer geïnteresseerd in de orgelwereld.