Krommenie, Oud-Katholieke Kerk van de H. Nicolaus
[Orgelbouwnieuws uit NotaBene 2008-06 Juni]


Het huidige orgel dat de Oud-Katholieke Kerk van Krommenie siert is het vierde instrument van deze gemeente.
Het eerste instrument dat beschreven staat, was van een onbekende maker.
In 1827 kochten de oud-katholieken een orgel aan van de rooms-katholieke parochie van Langelaar.
Tijdens de jongste restauratie van de balgen kwam een aantekening te voorschijn waaruit blijkt dat Hendrick van Giesen de vermoedelijke bouwer was van dit instrument.
Hendrikus Knipscheer maakte met behulp van delen van dit in 1719 gebouwde orgel een nieuw instrument voor Krommenie. Het oude orgel van Krommenie kwam in de Oud-Katholieke Kerk van Wormerveer te staan.
Het Knipscheer-orgel heeft bestaan tot 1933 toen de firma H.W. Flentrop achter het bestaande front een nieuw orgel bouwde, het derde op rij. Op den duur raakte dit instrument zo versletenen en aangestast door houtworm dat in 1977 werd besloten om het binnenwerk te vervangen. In dat jaar wist men de hand te leggen op een huisorgel van rond 1930. Dit instrument bevatte een achttiende-eeuwse windlade met pijpwerk en balg. Provisorisch vond dit orgel een plek in de
kas van Knipscheer.
In 2001 kreeg het orgel een monumenten status en vijf jaar later werd er subsidie toegezegd voor de restauratie. Deze vond in 2007 plaats en werd uitgevoerd door orgelmaker Hans van Rossum uit Andel onder advies van Wim Diepenhorst (RACM) en Jacob Spaans.
Men herstelde, completeerde en schilderde de orgelkas, het snijwerk werd aangevuld en verguld en het soffiet teruggebracht in de originele kleuren. Bij de kasrestauratie keerden de bewaarde registerpanelen en registerknoppen die Knipscheer in 1827 hergebruikte, weer terug.
De windlade is hersteld en de mechaniek nagenoeg nieuw gemaakt. Het achttiende- of negentiende-eeuwse pedaal dat behoorde bij het in 1977 verworven huisorgel en een oud koppelwellenbord werden hierin geïntegreerd.
Het klavier is nieuw gemaakt in achttiende-eeuwse stijl en belegd met been.
De windvoorziening, inclusief tremulant, uit 1719/1720 (Van Giesen) is hersteld evenals de balgen en de trapinstallatie die nu weer kan functioneren.
Er werd nieuw pijpwerk gemaakt voor de Prestant 8’, de frontpijpen van de Prestant 4’ (C-h) en de Flageolet. Het overige pijpwerk dateert van de derde kwart van de achttiende eeuw.

Dispositie:

Manuaal (C-f3)
Prestant D 8’
Holpijp B/D 8’
Prestant B/D 4’
Fluit B/D 4’
Quint D 3’
Octaaf B/D 2’
Flageolet B 1’
Pedaal (C-f)
aangehangen


Werktuiglijk register: tremulant
toonhoogte: a1= 415 Hz bij 17°C
winddruk: 54 mm wk
stemming: naar Vallotti

Bron: Jacob Spaans, De Orgels in de Oud-Katholieke kerk van de Heilige Nicolaus te Krommenie, (zonder plaats en jaartal), brochure uitgegeven ter gelegenheid van de voltooiing van de restauratie van het orgel.