Franeker, De Voorhof
[Orgelbouwnieuws uit de ORGELkrant 2008-01 Januari]

Voor foto's van demontage en montage zie http://www.devoorhof.nl

In 2003 nam de gereformeerd-vrijgemaakte geloofsgemeenschap van Franeker-Sexbierum haar nieuwe kerk in gebruik, een eigenhandig veranderd gebouw van de GGZ Fryslân. De gemeente beschikte over een bescheiden positief van de de firma B.A.G., maar voor de nieuwe locatie wenste men een groter instrument. Een in het leven geroepen orgelcommissie werd door de firma Adema’s Kerkorgelbouw uit Hillegom gewezen op het instrument van de Franciscus van Sales-kerk in Lijnden, onder de rook van Schiphol.
Daar was het orgel in 1909 geplaatst door de firma L. Ypma en Co.. Het is een van de laatste orgels van deze orgelmaker. Het front was ontworpen in de neo-romaanse stijl en de kas uitgevoerd in eiken. Het orgel werd pneumatisch geregeerd. In 1967 breidde Hubert Schreurs van de firma Adema het Hoofdwerk uit met een Holpijp 8’ en een Mixtuur 2-3 st..
De oorspronkelijke Trompet 8’ van Duitse factuur verving hij door één in Franse stijl. Op het Zwelwerk verving Schreurs een strijkend register door een Sexquialter 1-2 st..
Op het Pedaal kwamen drie registers die alle spreken in de Bourdon 16’ van het Hoofdwerk. De tractuur werd elektro-pneumatisch gemaakt.
In 2005 kocht de gemeente van Franeker het orgel voor het symbolische bedrag van duizend euro van de boedelbeheerder van de opgeheven Lijndense parochie.
Veel eerder dan voorzien, werd het orgel eind 2006 gedemonteerd: de Franciscuskerk was aan een projectontwikkelaar verkocht en het orgel moest weg uit het gebouw.
De verschillende onderdelen zijn naar Franeker overgebracht, maar werden pas vanaf juli 2007 geremonteerd door Adema in samenwerking met gemeenteleden. Het instrument is schoongemaakt en geheel nagezien en waar nodig zijn onderdelen vervangen. Zo kreeg het orgel nieuwe bekabeling. Op donderdag 4 oktober 2007 vond de feestelijke ingebruikneming plaats. Het oude B.A.G.-orgeltje van de gemeente staat nu in een verzorgingshuis in Brabant. In december 2007 werd door Adema nog een Basson-Hobo 8’ geplaatst op het Zwelwerk van ‘de Weduwe Ypma’, zoals het orgel in Franeker liefkozend wordt genoemd.


Dispositie:

Hoofdwerk (C-f3) Zwelwerk (C-f3) Pedaal (C-d1)
Bourdon 16’ Viola di Gamba 8’ Subbas 16’ (tr)
Prestant 8’ Voix céleste 8’ Gedekt 8’ (tr)
Flûte harmonique 8’ Bourdon 8’ Fluit 4’ (tr)
Holpijp 8’ Roerfluit 4’
Octaaf 4’ Flageolet 2’
Octaaf 2’ Sexquialter 1-2 st.
Mixtuur 2-3 st. Basson-Hobo 8’
Trompet 8’

Koppelingen:
HW-ZW
Ped-HW
Ped-Zw

Bronnen:
De Weduwe Ypma terug naar haar ‘roots’, brochure aangeboden ter gelegenheid van de opening en ingebruikneming op 4 oktober 2007, uitgave door
de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) Franeker-Sexbierum 2007;
Adema’s Kerkorgelbouw