Heeten, H. Maria ten Hemelopneming
[Orgelbouwnieuws uit de ORGELkrant 2001/05, mei ]

Op 22 april werd het orgel in de parochiekerk van Heeten opnieuw in gebruik genomen. De geschiedenis van dit instrument is in dichte nevelen gehuld, maar gaat in elk geval terug tot 1870. In dat jaar leverde de orgelmaker G. Elberink (Oldenzaal) een nagenoeg nieuw instrument, met gebruikmaking van enig ouder pijpwerk en een oudere lade van onbekende herkomst. Het instrument zoals Elberink dat opleverde bleef tot aan de Tweede Wereldoorlog nagenoeg gaaf bewaard, maar liep als gevolg van oorlogshandelingen grote schade op. In 1947 voerde de firma J.J. Elbertse & Zn. herstelwerkzaamheden uit. Het orgel kreeg bij die gelegenheid een nieuwe kast, alsmede grotendeels nieuw pijpwerk.

Bij de thans voltooide restauratie door Elbertse Orgelmakers, waarbij namens de KKOR Ton van Eck optrad als adviseur, is de orgelkast geheel gereconstrueerd naar voorbeeld van het Elberink-orgel te Vierakker. Behalve een nieuwe kast kreeg het orgel ook nieuwe frontpijpen en is het zinken pijpwerk uit 1947 vervangen. Het metalen pijpwerk uit 1947 bleef wel gehandhaafd. Pijpwerk van vr 1947 bleef bewaard in de registers Bourdon 16, Prestant 8, Holpijp 8 en Roerfluit 4 van het Hoofdwerk alsmede de Roerfluit 8 en de Fluit amabilis 4 van het Bovenwerk. De deling van de Roerfluit 8 van het Bovenwerk is tussen H en c; de overige delingen zijn tussen h en c1.

De dispositie: Hoofdwerk (Manuaal I, C-f3): Bourdon 16, Praestant 8, Holpijp 8, Octaaf 4, Roerfluit 4, Quint 3, Octaaf 2, Mixtuur B/D III, Trompet B/D 8. Bovenwerk (Manuaal II, C-f3): Viool Praestant 8, Roerfluit B/D 8, Salicionaal 8, Praestant 4, Fluit amabilis 4, Piramide fluit 2, Sesquialter B/D II. Aangehangen pedaal (C-d1). Calcant, Clavier koppeling (HW-BW). Winddruk: 79 mm. wk. Toonhoogte: a1 = 436 Hz bij 17C. Temperatuur: evenredig zwevend.

Bron: Elbertse Orgelmakers