Drempt, H. Willibrorduskerk
[Orgelbouwnieuws uit de ORGELkrant 2000/3, maart]

Met een enkele korte toespraken en een feestelijke bespeling door Jos Laus en Kees Bornewasser, is op 11 december 1999 het gerestaureerde Gradussen-orgel in de Willibrorduskerk te Drempt opnieuw in gebruik genomen. Het instrument werd in 1904 voltooid en behoort dan ook tot de werkstukken uit de laatste periode van deze orgelmakerij. Bij de bouw van het orgel gebruikte Gradussen een bestaande windlade met bijbehorende mechanieken afkomstig uit het oude orgel van de St.-Augustinuskerk te Nijmegen (J.D. Nolting, 1816). Ofschoon deze windlade plaats bood aan tien stemmen werden er in 1904 slechts acht geplaatst. De slepen voor de Cornet II-III en de Trompet 8 bleven vooralsnog leeg. De bouw van een nieuwe kerk in 1936 maakte een overplaatsing van het orgel noodzakelijk. De medewerkers van de firma J.J. Elbertse & Zn., die deze overplaatsing verzorgden, lieten het instrument onaangetast; er werd slechts een windmotor geplaatst. Ook in de daarop volgende jaren bleef het orgel ongewijzigd. In 1989 stelde Jos Laus, adviseur namens de KKOR, een historisch en technisch rapport over het orgel samen. Uiteindelijk resulteerde dit in de vorig jaar voltooide restauratie. De fraaie laat-neogotische orgelkast werd, waar nodig, door vrijwilligers ter plaatse hersteld. De overige onderdelen zijn door de medewerkers van Elbertse Orgelmakers geheel gerestaureerd. Omdat het instrument feitelijk in originele staat verkeerde waren geen ingrijpende werkzaamheden noodzakelijk. Wel kregen de ondertoetsen nieuw beenbeleg en werden de porseleinen registerplaatjes vernieuwd. Uiteindelijk bleek het ook mogelijk om de sinds 1904 gereserveerde registers bij te plaatsen. Door bemiddeling van de KKOR kon passend Gradussen-pijpwerk dat al geruime tijd opgeslagen lag, worden aangekocht en geplaatst.

De dispositie: Manuaal (C-f3): Violon D 16, Prestant 8, Bourdon 8, Viola di Gamba 8, Salicionaal 8, Prestant 4, Fluit 4, Octaaf 2, Cornet II-III, Trompet 8. Aangehangen pedaal (C-f). Trede voor het in- en uitschakelen van de Prestant 8. Ventiel. Winddruk: 74 mm wk. Toonhoogte: a1 = 440 Hz. Temperatuur: evenredig zwevend.

Bron: Elbertse Orgelmakers alsmede het boekje Restauratie Gradussen-orgel H. Willibrorduskerk Drempt, dat ter gelegenheid van de ingebruikneming werd gepubliceerd