Kinderdijk, Hervormde Dorpskerk
[Orgelbouwnieuws uit de ORGELkrant 2000/1, januari]

kinderdijk.jpg (35626 bytes) De medewerkers van de firma Bakker & Timmenga voltooiden afgelopen voorjaar een deelrestauratie van het Van Dam-orgel in de Hervormde Dorpskerk te Kinderdijk. Het orgel werd oorspronkelijk in 1867 door de firma L. van Dam & Zonen vervaardigd voor de Hervormde Kerk van Gorredijk. Bij de bouw van het orgel gebruikten de orgelmakers Van Dam veel bestaand materiaal. Uit verder onderzoek van het instrument is inmiddels gebleken dat een belangrijk deel hiervan niet van het oude Schrage-orgel van Engelum (1834) afkomstig is, zoals tot voor kort nog werd aangenomen (zie De Mixtuur nr. 42 (1983), 479-480). De Manuaalladen en een belangrijk deel van het pijpwerk blijken afkomstig te zijn van het orgel te Rauwerd (J.A. Hillebrand, 1816). Tevens zijn er registerreeksen gebruikt van het voormalige Bader-orgel te Ternaard (circa 1660), alsmede van nog onbekende herkomst. Bij de plaatsing te Kinderdijk (1967) breidde W. Boegem (Amstelveen) het orgel uit met een zelfstandig pedaal van vijf stemmen waarvoor pijpwerk van het voormalige Valckx & Van Kouteren-orgel (1923) werd gebruikt. In 1983 volgde een windladerestauratie door Flentrop Orgelbouw. Het vrij pedaal werd bij die gelegenheid verwijderd. De vorige jaar voltooide deelrestauratie, onder advies van Dirk Bakker, betrof het Boven- of Dwarswerk. De nog bestaande pedaalmechaniek uit 1967 zal binnenkort alsnog worden vervangen.

De dispositie: Manuaal (C-f3): Bourdon 16, Prestant 8, Holpyp 8, Octaaf 4, Open Fluit 4, Nazart 3, Octaaf 2, Cornet D III, Trompet 8 B/D. Bovenwerk (C-f3): Fluit dolce 8, Viool a di Gamba 8, Fluit 4, Salicet D 4, Quint D 3, Gemshoorn 2, Tremulant. Aangehangen pedaal (C-g). Manuaalkoppel. Winddruk: 62 mm wk. Toonhoogte: a1 = 432 Hz bij 17C. Temperatuur: evenredig zwevend.

Van het orgel verscheen een monografie die te verkrijgen is door overmaking van ƒ 10,00 op Postbankrekening 532 53 43 ten name van Dirk Bakker te Piershil, onder vermelding van ‘orgel Kinderdijk’.

Bron: Dirk Bakker