Urk, Hervormde Kerkje "aan de zee"
[Orgelbouwnieuws uit de ORGELkrant 1999/9, september]

De uit 1786 daterende kerk aan de haven te Urk heeft in de loop der jaren reeds aan verschillende orgels onderdak geboden. In 1988 kreeg de kerk de beschikking over een instrument van de firma L. van Dam en Zonen. Dit orgel was in 1901 gebouwd voor de Hervormde Kerk te Munnikeburen en verkeerde nog vrijwel in originele staat. Wel had men de oorspronkelijk bruin geschilderde kast overgeschilderd in een crème-witte tint. Daarnaast was een windmachine aangebracht en de originele Tremulant vervangen door een pneumatisch exemplaar. De overplaatsing naar Urk (1988) werd uitgevoerd door Klaas Kapitein (Urk). Bij deze gelegenheid werd de kast opnieuw geschilderd en de van origine inliggende Tremulant gereconstrueerd. Verder werd de windmachine verplaatst hetgeen gedeeltelijke vernieuwing van de aanvoerkanalen noodzakelijk maakte. Boven de voorslagen, aan de achterzijde van de windlade, werd een ontlaatregel aangebracht. Vanwege de oplopende vloer van de orgelgalerij moest het front iets hoger worden geplaatst, hetgeen door middel van een verhoging van de frontvoetlijst werd opgelost. De vleugelstukken raakten kort na de plaatsing door vandalisme beschadigd, maar werden zorgvuldig hersteld. Ondanks de met zorg uitgevoerde overplaatsing bleek na verloop van tijd een algehele restauratie van het orgel noodzakelijk. De thans voltooide werkzaamheden werden uitgevoerd door de firma Gebr. van Vulpen onder advies van Jan Jongepier. Omdat het orgel op de Tremulant na nog nagenoeg origineel was, kon worden volstaan met een volledig technisch herstel van windlade, pijpwerk, klaviatuur, windvoorziening en mechanieken. De sinds 1901 aanwezige vrije plaats voor een Trompet 8 B/D werd nu wèl ingevuld, terwijl tevens een nieuwe Tremulant is aangebracht. Het aldus herboren instrument werd op vrijdag 9 april weer in gebruik genomen.

De dispositie: Manuaal (C-g3): Prestant 8 (C en Cis grenen, binnen, D-h front, vervolg op de lade), Bourdon 16 D (metaal), Violoncel 8 (C-H gecombineerd met Holpijp, c-a front, vervolg op de lade), Holpijp 8 (C-G grenen, vervolg metaal), Octaaf 4, Fluit d’Amour 4 (C-e gedekt, vervolg conisch, open), Octaaf 2, Cornet III D, Trompet 8 B/D (1998, C-Fis als Dulciaan). Aangehangen pedaal (C-g). Tremblant (1998), Windlozer. Winddruk: 65 mm wk. Toonhoogte: a1=440 Hz. Temperatuur: evenredig zwevend.

Bron: Orgelmakerij Gebr. van Vulpen en Jan Jongepier