Oud Zuilen, Hervormde Kerk
[Orgelbouwnieuws uit de ORGELkrant 1999/5, mei]

Gebr. van Vulpen Orgelmakers voltooiden in maart de herstelwerkzaamheden aan het orgel van de Hervormde Kerk te Oud-Zuilen. Het instrument, in 1894 gebouwd door G. Van Druten uit Hemmen, werd reeds in 1977 door dezelfde firma gerestaureerd. Met name de toestand van de Trompet was in de daaropvolgende periode zeer verslechterd, zodat een grondig herstel van dit register onvermijdelijk was geworden. De werkzaamheden hadden voornamelijk betrekking op het herstellen van de bekers en het verwijderen van de oxydatie, waarna de intonatie werd gecontroleerd en waar nodig gecorrigeerd.

Bron: Gebr. van Vulpen Orgelmakers