Utrecht, Tuindorpkerk
[Orgelbouwnieuws uit de ORGELkrant 1999/4, april]

Foto vanaf de site genoemd onder aan deze paragraaf Op 4 januari begon de demontage van het orgel in de Tuindorpkerk te Utrecht. Dit instrument van Westfaalse factuur werd omstreeks 1700 gebouwd voor het Minderbroedersklooster te Roermond. In 1822 bracht een Limburgse orgelmaker het instrument over naar de Roermondse Munsterkerk en bij deze gelegenheid werd het orgel ingrijpend verbouwd. De orgelmakers Gebrs. Franssen plaatsten het orgel in 1891 in de Oosterkerk te Utrecht. Na de sluiting van deze kerk werd het orgel overgebracht naar de Tuindorpkerk. Toen (1985) vond een technische restauratie plaats. Uit financiŽle overwegingen was men toen echter gedwongen om de restauratie van het pijpwerk uit te stellen, maar een zorgvuldig herstel daarvan bleek op termijn onvermijdelijk. Bij de werkzaamheden die dit jaar zullen worden uitgevoerd wordt in eerste instantie het labiale pijpwerk gerestaureerd. Daarbij wordt de toestand van 1822 als uitgangspunt genomen. Omdat de tongwerken in de loop der jaren geheel verloren gingen zal pas daarna de factuur van de nieuwe tongwerken alsmede die van het nieuw aan te brengen vrij pedaal worden bepaald. De technische aanleg van het instrument blijft in principe ongewijzigd. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Verschueren Orgelbouw (Heythuysen) onder advies van Peter van Dijk. Namens de Rijksdienst voor de Monumentenzorg wordt het project begeleid door Onno Wiersma en Rudi van Straten.

Zie voor meer informatie de internet-pagina's:
http://stichtingruprechtorgel.nl Stichting Ruprecht orgel
http://www.tuindorpkerk.nl/

Bron: Peter van Dijk