Rotterdam, Hervormde Maranathakerk
[Orgelbouwnieuws uit de ORGELkrant 1999/1, januari]

rotterdam-maranatha.jpg (33333 bytes) Op 7 oktober werd het nieuwe orgel in de Hervormde Maranathakerk te Rotterdam in gebruik genomen. De perikelen rond de plaatsing van dit instrument kwamen reeds in de ORGELkrant van december aan bod, maar de geschiedenis van het instrument zelf is minstens zo bewogen. In Taipei (Taiwan) werd in 1993 een theologisch seminarie en opleidingsinstituut voor kerkmuziek opgericht. Nog in datzelfde jaar ontving Van den Heuvel Orgelbouw de opdracht om een drieklaviers instrument met 25 stemmen te bouwen. De financiering van het orgel zou voor een deel plaats vinden door de verkoop van onroerende goederen even buiten Taipei. Grote politieke spanningen met buurland China maakten de geplande verkoop - en daarmee de financiering van het project - onmogelijk, waardoor de orgelmakers het (vrijwel) voltooide instrument elders te koop aan moesten bieden. Nadat de provinciale kerkvoogdij haar toestemming gaf, kon het orgel in de Maranathakerk te Rotterdam worden geplaatst. Omdat het instrument oorspronkelijk vooral als studie-orgel was bedoeld, maakte de nieuwe, in hoofdzaak kerkelijke functie enige aanpassingen aan het concept wenselijk. Zo ondergingen met name de tongwerken van het Récit de nodige veranderingen. De daar aanwezige Trompette 8 werd geheel vervangen door een exemplaar van wijdere mensuur, evenals de Basson 16 van het Pedaal. Verder kreeg de zwelkast van het Récit een extra zwelraam. Tenslotte werden intonatie en winddruk geheel aangepast.

De dispositie:

Grand Orgue (manuaal I, C-c4): Bourdon 16, Montre 8, Flûte harmonique 8, Prestant 4, Doublette 2, Mixture III-V. Positif II (manuaal I, C-c4, in zwelkast): Bourdon 8, Flûte douce 4, Nasard 2 2/3, Flageolet 2, Tierce 1 3/5, Cromorne 8, Tremulant. Récit (manuaal I, C-c4, in zwelkast): Flûte a cheminée 8, Gambe 8, Voix Céleste 8, Flûte octaviante 4, Octavin 2, Piccolo 1, Trompette 8, Basson-Hautbois 8, Clairon 4.Pédale (C-g1): Soubasse 16, Flûte 8, Flûte 4, Basson 16. Koppelingen: Grand Orgue-Positiv, Positiv-Récit, Grand Orgue-Récit, Grand Orgue-Récit 16, Pédale-Grand Orgue, Pédale-Positiv, Pédale-Récit. Winddruk: 83 mm wk (Positif: 70 mm wk). Toonhoogte: a1 = 440 Hz. Temperatuur: evenredig zwevend.

Bron: Jan L. Van den Heuvel Orgelbouw