Artikelen

 

Bart van Buitenen Instrumenten van bezinning. Orgelbouw voor internationale tentoonstellingen in Nederlands perspectief, deel 4 (slot)
Het ORGEL 114 (2018), nr. 6, 3-13 [samenvatting]


In de slotaflevering van deze serie wordt allereerst ingezoomd op het orgel voor de Nationale Energiemanifestatie (afgekort: E55)die van 18 mei tot 3 september in Rotterdam gehouden werd. Voor het stiltecentrum op deze E55 wordt Willem van Leeuwen aanzocht een orgel te bouwen in een kas waarvan verondersteld werd dat deze uit de zestiende eeuw dateerde. Het werd in 1957 in Eibergen waar het een historisch instrument uit 1708 verving.
Vervolgens komt aan de orde de plaatsing van een orgel op de wereldtentoonstelling die in 1958 te Brussel gehouden werd. Daar moest een orgel komen voor het internationaal protestants paviljoen. De Brusselse predikant Pieter Fagel benaderde hiervoor de (Nederlandse) Orgelcommissie van de Hervormde Kerk. Via deze commissie kwam men in contact met de gereformeerde kerkenraad van Geersdijk, die bereid was het instrument dat zij bij de Gebroeders Van Vulpen besteld had, voor het Brusselse paviljoen beschikbaar te stellen. Het artikel verhaalt van de reacties op dit orgel ten tijde van de tentoonstelling, en beschrijft tevens de geschiedenis van het instrument nadat de wereldtentoonstelling beeindigd was.


Orgelarchief Universiteit Utrecht - Vianen, Grote kerk, tentoonstellingsorgel Willem van Leeuwen Gzn.

Orgelarchief Universiteit Utrecht - Vianen, Grote kerk, Bezoek Edward en Peggy Power Biggs
Geersdijk, voormalige gereformeerde ontmoetingskerk Foto"Bart van Buitenen