Links

Links: Slovenia/Slovenië


General/Algemeen
Slovenian Organ Society
http://www.orgelsko-drustvo.si  
Protestant Church of Slovenia
http://www.evang-cerkev.si 
Orglarska Sola v Ljubljani
http://orglarska.lj.rkc.si
Ars Organi Sloveniae
http://www.arsors.org
Organs in Slovenia
http://www.georganum.net
http://www.georganum.net
 
Organbuilders/Orgelbouwers
Orglarstvo Kolar
http://kolar.orgle.si
Anton Skrabl
http://www.skrabl.com 
http://www.skrabl.co.uk
Orglarstvo Močnik
http://orglarstvo-mocnik.si/
Orglarska Delavnica Maribor
http://www.orgle-maribor.si 
Srecko Narat Organpipes
http://www.pfeifenbau-narat.com

 

Persons/Personen
Egon Mihajlovic
http://www.egon-mihajlovic.com 
Dalibor Miklavčič
http://dalibor-miklavcic.com/

 

Churches/Kerken 
Bodonci, Evangeličanska cerkvena
http://www.evang-bodonci.si
http://www.evang-bodonci.si/sl/informacija.asp?id_meta_type=83
Celje, cerkvi svetega Jožefa
http://www.dom-sv-jozef.si 
Cerkev v Gornji Radgoni
http://zupnije.rkc.si/gornja-radgona/cerkev.htm
Jereka, sv. Marjete
http://www.jarina.org/orgle_jereka.htm
Ljubljana, Slovenian Philharmonic orchestra  
http://www.filharmonija.si    
Ljubljana, sv. Frančiška Asiškega
http://www.zupnija-siska.si
Stična
http://www.sticna.si/?viewPage=43
Ustje, St. Justus
http://www2.arnes.si/~ljeimv11/esvjust.html
VECER DUHOVNE GLASBE
http://www2.arnes.si/~ljslap1/ 
Žegnanje obnovljenih
http://oreh.pef.uni-lj.si/~markor/Stefan/andrej_somn/kobal.htm
Župnijska cerkev , Sv. Just
http://www2.arnes.si/~ljeimv11/zsvjust.html
Župnija Žužemberk
http://www.freewebs.com/zupnijavzuzemberku/
župnija sv. Nikolaja
http://www.sv-nikolaj.org 
Župnijska cerkev - Orgle
http://zupnije.rkc.si/ribnica/?id=29

Schools/Opleiding