Links

Links: Netherlands/Nederland


General/Algemeen
Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici
http://www.kvok.nl
Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici Tijdschrift "het orgel"
http://www.hetorgel.nl
Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici Tijdschrift "Muziek en Liturgie"
http://www.muziekenliturgie.nl
Nieuwssite van de KVOK over orgel- en kerkmuziek
http://www.orgelenkerkmuziek.nl
Vereniging Organisten van de Gereformeerde Gemeenten (VOGG)
http://www.kerkenmuziek.nl
Klinkend Erfgoed
http://klinkenderfgoed.nl
Vereniging Mentoren Klinkend Erfgoed
https://www.vmke.nl 
Kerkmuziek Netwerk
https://kerkmuzieknetwerk.nl/
Liedboekcompendium
http://www.liedboekcompendium.nl/
VOGG Zuid-West
http://home.hetnet.nl/~toonn/
Vereniging van Gereformeerde Kerkorganisten (VGK)
http://www.eredienst.com
Stichting Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek
http://www.luthersewerkgroepkerkmuziek.nl
Organroxx (Orgelradio)
http://www.organroxx.com  
Protestantse Kerk Nederland (PKN), Kerkmuziek
http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/werken/kerkmusicus/kerkmusicus 
Katholieke Dirigenten- en Organisten Vereniging (KDOV)
http://www.kdov.nl
Katholieke Klokken- en Orgelraad
http://www.kkor.nl
Doopsgezinde Organistenkring
http://www.organistenkring.nl
College van Orgeladviseurs Nederland
http://www.cvon.nl
De Orgelvriend
http://www.orgelvriend.nl
Orgelnieuws.nl
http://www.orgelnieuws.nl
Orgelfotowedstrijd van orgelnieuws.nl
http://www.orgelfotowedstrijd.nl
Centrum voor Ambachtseconomie (CvAE) - Orgelbouw
http://www.cvae.nl/orgelbouw
Klinkend Erfgoed
http://klinkenderfgoed.ning.com/
Orgelpark Amsterdam
http://www.orgelpark.nl
Muzikale Vacaturbank
http://muzikalevacaturebank.nl
Connecting Arts/ Stichting Voor de Wind  / Het Europese orgel festival
http://www.connectingarts.org 
http://www.festivalvoordewind.nl
Stichting Behoud Nederlandse Orgel
http://www.sbno.org
Stichting Calcant
http://www.orgelnieuws.com
http://www.kerkorgelnieuws.com
Harmonium Vereniging Nederland
https://www.harmoniumsnederland.nl/
http://www.harmoniumvereniging.nl
Harmoniumnet
http://www.harmoniumnet.nl
Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging (NSGV)
http://www.nsgv.nl
Gregoriusblad
http://www.kok.nl/tijdschriften/gregoriusblad
http://www.nsgv.nl/index.php/gregoriusblad 
Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging, Aartsbisdom Utrecht
http://www.nsgv-aartsbisdom.nl
Diocesane Sint-Gregoriusvereniging Breda
http://www.nsgvbreda.nl
Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging (NSGV) Afdeling Haarlem
http://www.nsgvhaarlem.nl
Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging in het bisdom Roermond
http://www.sgv-roermond.nl/
Noord Nederlandse Orgelacademie
http://www.nnoa.nl
International Schnitger Organ Competition
http://www.schnitger.nl
Links vanuit de PKN naar plaatselijke kerken
http://www.pkn.nl
Orgels van Arp Schnitger
http://www.arpschnitger.nl
Orgels in Drenthe
http://www.orgelsindrenthe.nl
Orgelarchief universiteit Utrecht
http://repertorium.library.uu.nl/node/2803
Nederlandse Orgel Federatie (NOF) Theaterorgels
http://www.xs4all.nl/~janhuls
Theaterorgels in Nederland
http://www.theaterorgel.nl
Nopapers, info klassieke muziek
http://www.nopapers.nl/km/muz2bbs.htm#muze0761.html
Christelijk gereformeerde kerken
http://www.cgk.nl
Liedboek voor de kerken
http://home.wxs.nl/~awrog/index.html
Muziek Netwerk Nederland (MNN)
http://www.mnn.nl/
Startpagina Klassieke muziek
http://klassieke-muziek.pagina.nl/
Stichting Orgelhistorische Studies (SOS)
http://www.orgelhistorischestudies.nl
Muziekbibliotheek Universiteit Utrecht
www.library.uu.nl
Klavar Vereniging Nederland
http://www.klavarvereniging.nl
Klavar Music School International
http://www.klavarskribo.com
Klavarskribo
http://www.klavarskribo.nl
Klavarorganist
http://www.klavarorganist.nl
Klavarscript
http://www.vdkolk.nl/klavar/

Blad "Monumenten"
http://www.monumenten.com
Cultureel Erfgoed (Monumentenzorg)
http://www.cultureelerfgoed.nl
International Organfestival Haarlem
http://www.organfestival.nl/
International organfestival Nijmegen
http://www.organfestival.org
Stichting Orgelcultuur Flevoland
http://www.st-orgelcultuur-flevoland.nl/
Orgels op postzegels/Organs on stamps door Hans Timmermans
http://www.hanstimmerman.nl
Kerkorgelpagina.nl
http://Kerkorgel.pagina.nl
http://kerkorgel-bouw.pagina.nl
http://kerkorgel-componisten.pagina.nl
http://kerkorgel-internationaal.pagina.nl
http://kerkorgel-organisten.pagina.nl
Organum Frisicum
http://www.organumfrisicum.nl
Stichting tot Behoud en Bevordering van Orgelcultuur in Noord Nederland
http://www.orgelcultuur-noordnederland.nl
Groningen Orgelland
http://www.groningenorgelland.nl
http://www.groningenorgelland.com
Stichting Oude Groninger Kerken
http://www.groningerkerken.nl
Orgels in RK kerken
http://www.edvanaken.nl
Stichting Vox Humana
http://www.stichtingvoxhumana.nl
Stichting Clavecimbel Genootschap Nederland (SCGN)
http://www.scgn.org
Interkerkelijke Stichting Opleiding Kerkmuziek (ISOK)
http://www.isok.nl
Kerkmuziek.com
http://www.kerkmuziek.com
Oud-katholieke kerk van Nederland (Kunst en Cultuur - orgels)
http://www.okkn.nl/
Muziek in Nederland in de 18e eeuw
http://www.let.uu.nl/~Rudolf.Rasch/personal/My-Work-on-the-Internet.htm
Orgelsite Wim Verbrug
http://www.orgelsite.nl
http://www.internetnu.nl/orgelsite/
Stichting Utrechts Orgelarchief Maarten Albert Vente
http://www2.let.uu.nl/solis/lbdelta/vente/
Samenwerkende Orgelvrienden Limburg (SOL)
http://www.stichting-sol.nl
http://www.orgelfestivallimburg.nl
Nederlands Muziek Instituut
http://www.nederlandsmuziekinstituut.nl
Orgelkring Hollandse IJssel
http://www.orgelkring.nl
Stichting oude Gelderse Kerken
http://www.oudegeldersekerken.nl
Bladmuziekpagina
http://bladmuziek.pagina.nl
Buma-Stemra
http://www.bumastemra.nl
Orgels en kerken in Schiedam en omgeving
http://www.orgels-en-kerken.nl
Huismuziek: Vereniging voor muziek en instrumentenbouw Cursus: Het bouwen van een Huisorgel
http://www.huismuziek.nl
Orgels en Organisten
http://www.organisten.eu
Documentatie Nederlandstalige Kerkmuziek, DoNeK
http://www.donek.nl
Toetsinstrumenten
http://www.toetsinstrumenten.com
Informatie over toetstinstrumenten
http://www.toetsinstrumenten.org
Muziekindex.nl: pijporgel
http://www.muziekindex.nl/p/frame/pijporgel.html
2de-hands orgels te koop
http://www.tweedehands.nl/muziek/muziekinstrumenten/orgels/
Ad Koomans, klavecimbel- en orgelverhuur
http://www.adkoomans.org/
International César Franck Concours
http://www.cesarfranckcompetition.org
http://www.cesarfranckconcours.nl
The Organ Demonstration Web Site (Amsterdam)
http://www.organdemo.info
Elburg, Nationaal Historisch Orgelmuseum
http://www.orgelmuseumelburg.nl
Super Librum, Theophilus orgel
http://www.superlibrum.nl
Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis (KVNM)
http://www.kvnm.nl
Orgelmuseum Elburg, bibliotheek
http://www.xs4all.nl/~psdh/orgelmuseum/bibliotheek/
Haags Orgel Kontakt
http://www.haagsorgelkontakt.nl
www.orgelconcerten.nl
Klassieke Muziekgids
http://www.klassiekemuziekgids.net
Orgelkring Waterland
http://www.orgelkringwaterland.nl
Muziek 2de-hands
http://www.muziek.2dehands.nl/
Orgelbank, Vereniging van Kerkvoogdijen
http://kerkrentmeester.nl/kennisbank-oud/gebouwen/orgelbank
http://kerkmarkt.nl/advertenties/orgelbank  
Orgelweb.nl
http://www.orgelweb.nl
Stichting Oude Hollandse Kerken
http://www.sohk.nl
Orgelbank
http://www.orgelbank.com
Stichting KerkOmroep
http://www.stichtingkerkomroep.nl
Organist - Orgelexcursies
http://www.organist.nl
International Organ Competition, Jan Pieterszoon Sweelinck, Oude Kerk Foundation Amsterdam
http://www.sweelinckorgancompetition.com
http://www.organcompetitionsweelinck.nl
Engelse orgels in Nederland
http://www.hengstman.net/organ/
Orgelradio
http://www.orgelradio.nl
Klassieke muziek pagina mp3
http://klassieke-muziek-mp3.pagina.nl
Klankwerk
http://www.klankwerk.nl
Tijdschrift voor liturgie en kerkmuziek: Eredienstvaardig
http://www.eredienstvaardig.nl
Doedelzak en orgel
http://www.doedelzakenorgel.nl
Choir-Organ Tours
http://www.choirorgantours.nl
Brabantse Orgelklanken
http://members.home.nl/brabantseorgelklanken/
Orgelfoto's uit Nederland
http://www.orgelfoto.nl
Orgelreizen door Gijbert Lekkerkerker
http://www.gijsbertlekkerkerker.nl
NCRV-orgelarchief
http://orgelconcerten.ncrv.nl
Orgelfotografie
http://www.orgelfotografie.nl
Restauratie pagina, muziekinstrumenten
http://restauratie.jouwpagina.nl/rubrieken/muziekinstrumenten.html
Bachkoor BWV Kistorgel
http://www.bachkoorbwv.nl
Nationaal Instituut voor de Orgelkunst (NIvO)
http://www.nationaalinstituutorgelkunst.nl
Orgelencyclopedie online
https://pipeorgan.nl/

Stichting Muziekkring Bommelerwaard en omstreken
http://www.muziekkringbommelerwaard.nl
Stichting Gezondheidszorg voor Musici
http://www.muziekenzorg.nl
Hevekesorgel
http://www.heveskesorgel.nl
Verzamelwebsite Brabantse orgelinitiatieven
http://orgelconcert.nl
Brabantse orgelfederatie i.o.
http://www.brabantorgel.nl
Stichting Orgelkring"Hendrik Niehoff"
http://www.orgelconcerten-hendrik-niehoff.nl
Open Orgeldag Zwolle
http://www.openorgeldagzwolle.nl
HiFiForum Favoriete orgelmuziek
Verkorte/short link
Stichting Utrecht Orgelland
http://www.utrechtorgelland.nl
Orgels in Utrecht
http://www.library.uu.nl/orgelsinutrecht/
Nederlandse Bachvereniging: Buxtehude jaar
http://www.buxtehude.nl
Orgels in Zeeland
http://www.orgelsinzeeland.nl
Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Groningen-Drenthe
http://www.sbkgd.nl
Stichting Orgelpromotie Zuid-Holland West
http://www.orgelzhwest.nl
Het pijporgel - het hoe en waarom van dit koninklijk instrument
http://blog.seniorennet.be/pijporgels/
Internationale Orgel Academie Dordrecht
http://www.orgelacademie.nl
Licenza vorm & toon
http://www.licenza.nl
Leeuwarder Orgelfestival: Stichting Orgelconcerten Grote Kerk Leeuwarden
http://www.leeuwarderorgelfestival.nl
Encyclopedie van Drenthe, orgelmakers
http://www.encyclopediedrenthe.nl/Orgelbouwers
Verhuur kistorgel (Wim Wijting)
http://www.kistorgel-utrecht.nl
Stichting Internationale Orgelreizen
http://www.internationaleorgelreizen.nl
St. Orgelkring Brabantse Noord-Westhoek
http://www.orgelkringbrabantsenoordwesthoek.nl
Foto's van kerken en orgels
http://kerken.mijnalbums.nl
Orgeltochten Noord-Holland
http://orgeltochtennoord-holland.nl/
Bouwerscontact van de Vereniging van Huismuziek
http://www.bouwerskontakt.nl
Psalmenproject (Alle psalmen met orgelbegeleiding op CD vastleggen)
http://www.psalmenproject.nl
Organisten in en rond Zeeuws-Vlaanderen (Erwin Neve en Marcel van Westen)
http://zvlorganisten.blogspot.com
Orgels in Nederland
http://www.dutchorgans.nl
Stichting Peter Gerritsz orgel
https://sites.google.com/a/oudsteorgel.com/www/
Stichting nieuwe kerkmuziek
http://www.kerkmuziek.nu
Stichting Huygens-Fokker, 31-toons-orgel
http://www.huygens-fokker.org
http://www.pelsenvanleeuwen.nl/?nid=5000&pid=ea7ec174-fdb4-4c54-b554-3c18b63b636a&oid=ceb646e3-13e8-48cd-858e-c47ca2639793
Orgels in Noord-Holland
http://orgelsnoordholland.50webs.com
http://orgelsnoordholland1.50webs.com
Stichting Musica Mixtura
http://www.musicamixtura.nl
Onderzoek van Matthias Havinga naar Joods orgelcultuur in Nederland
http://www.matthiashavinga.com/research.php?lang=nl
Stichting Peter Gerritsz orgel
http://www.oudsteorgel.com
Stichting Orgelfonds Mooy
http://www.orgelfondsmooy.nl
Veelzijdig in Muziek
http://www.veelzijdiginmuziek.nl
Kerk en orgel
http://www.kerk-en-orgel.nl
Organs in Friesland
http://orgelsvanfryslan.blogspot.com
Orgels in Nederland
http://orgels-nederland.webklik.nl
Dutch organtours
http://www.dutchorgantours.nl
NCRV - Te Deum Laudamus
http://tedeumlaudamus.ncrv.nl/ 
Schade aan orgel door stookgedrag
http://www.pgk-prob.nl
Windimages poëzie & improvisatie stem, slagwerk, orgel
http://www.wind-images.com
Partners in Music
http://www.partnersinmusic.nl 
Rotterdamse Orgeldagen
http://www.rotterdamseorgeldagen.nl
Kerkorgeltwits
http://twitter.com/kerkorgeltwits
Peter de Grote Festival
http://www.peterdegrotefestival.nl
Pleasures of the pipes, Tour of pipe organs in the Netherlands
http://www.pleasuresofthepipes.info/PoP.index.html
Orgelkring Assen
http://www.orgelkringassen.nl
Choir Organ Tours
http://www.choirorgantours.nl
Aanstormend talent in Raalte
http://www.aanstormendtalent.com/
NCRV Te Deum Laudamus
http://tedeumlaudamus.ncrv.nl/
Kerkmuziek besteoverzichte.nl
http://kerkmuziek.besteoverzicht.nl
Muziekweb
http://www.muziekweb.nl
Trias Harmonica
http://triasharmonica.blogspot.com
OrganumMusicum
http://organummusicum.blogspot.com
Stichting Internationaal Orgelconcours Breda
http://www.organcompetitionbreda.org
http://www.orgelconcoursbreda.nl
Orgelnetwerk Noord-Holland
http://www.orgelnet.nl
Friesland Tsjerkepaad 250 kerken open
http://www.tsjerkepaad.nl
Organisten een punt
http://organisten.eenpunt.nl
Muziekcentrum Nederland
http://www.muziekcentrumnederland.nl
Orgelpagina
http://orgelpagina.weebly.com/index.html
Zingen Enzo
http://www.zingenenzo.com
Orgelshop
http://www.orgelshop.nl
Rijksmonumenten.nl
http://rijksmonumenten.nl
Orgelhistorie - over orgels, muziek en geschiedenis
http://www.orgelhistorie.org
Amersfoort, Bachdag
http://www.bachdagamersfoort.nl
All music of Bach by the Dutch Bachsociety and many outher musicians.
http://allofbach.com
Stichting Ars Musica Dordrecht
http://www.stichtingarsmusica.nl
De Nederlandse Orgelkalender
http://www.nederlandseorgelkalender.nl
Ambitus Orgelconcours
http://www.ambitusfoundation.org
Stichting Peter Gerritsz orgel
www.oudsteorgel.nl
Asgard, orgelreizen
http://www.asgard.nl
Vereniging orgelvrienden Goeree-Overflakkee
http://www.orgelvrienden.nl
Parochie Maria, Moeder van de kerk Kerkmuziek (Oost-Brabant)
www.muziekindeparochie.nl
Frysk Muzyk Argyf
www.fryskmuzykargyf.nl
Andriessen/de Klerk festival
http://www.andriessendeklerkfestival.nl
Stichting Orgelcutuur Zuidplas
http://www.stichtingorgelcultuurzuidplas.nl/
Orgels in Groningen - Orgelkalender
http://orgelkalender.nl
Orgelmotor - Culturele Toertochten per motor langs kastelen en borgen, kerken en orgels
http://www.orgelmotor.nl
Brabants Orgelproject
https://www.brabantsorgelproject.com/
Muziekbibliotheek van het Muziekcentrum van de Omroep - Muziekschatten
http://www.muziekschatten.nl
300 jaar Schnitger – Orgelzomer Groningen 2019
https://www.orgelzomer.nl/
Orgelkring Peel en Maas
http://www.orgelkringpeelenmaas.nl/Concertagenda's :
Orgelagenda
http://www.orgelagenda.nl
C-base: Concertagenda voor orgelconcerten en samenzangavonden
http://www.orgelconcerten.com
http://www.koorconcert.nl
http://www.c-base.nl
Christelijke concertagenda
http://www.christelijkeconcertagenda.nl
Brulboeiorgel
http://www.fcsf.nl/brulboei-orgel.html 
Restauratie van een Hess Bureauorgel
http://hess-bureauorgel.blogspot.com
Stichting Conlon
http://www.conlon.nl
Ex Musica - over klassieke muziek
http://www.exmusica.nl

Beeldbanken:
Beeldbanken startpagina
http://beeldbanken.startpagina.nl
Kerken in Beeld (Fotoarchief Instituut voor Liturgiewetenschap)
http://www.kerkeninbeeld.nl
Beeldbank Noord-Holland (Zoek op orgel)
http://noord-hollandsarchief.nl/beelden/beeldbank/
Haags Gemeentearchief (uitgebreid zoeken, zoektermen: orgel)
http://www.gemeentearchief.denhaag.nl
Drents Fotoarchief (zoeken op orgel)
http://www.drentsfotoarchief.nl
Beeldbank Leeuwarden (Zoeken op orgel)
http://www.beeldbankleeuwarden.nl
Beeldbank Zeeland
http://beeldbank.zeeuwsebibliotheek.nl/
Solisten.mysites
http://solisten.mysites.nl/

 


Linkpagina's
http://kerkmuziek.boogolinks.nl
http://www.startkabel.nl/k/orgel/
http://kerkorgels.startkabel.nl/
http://kerkorgels.arrowsweb.nl
http://www.bestevanhetnet.nl/pagina.php?tag=orgel
http://oudemuziek.beginthier.nl
http://kerkorgel-organisten.pagina.nl
http://kerkradio.eigenstart.nl
http://kerkorgel-mp3.pagina.nl
http://organisten.eigenstart.nl
http://kerkorgel-bouw.startpagina.nl
http://kerkorgel-organisten.startpagina.nl
http://organisten.allepaginas.nl
http://kerkorgel-bouw.startpagina.nl/video/
http://orgel.beginthier.nl
http://orgel.startbewijs.nl
http://kerkmuziek.besteoverzicht.nl
http://organisten.uwpagina.nl


Orgeldiscussiegroepen
Orgel-forum http://groups.yahoo.com/group/orgel-forum/

Organist

http://groups.yahoo.com/group/organist

Nachthoorn

http://groups.yahoo.com/group/nachthoorn

Klavarorganist

http://groups.yahoo.com/group/klavarorganist

Kerkorgel

http://groups.yahoo.com/group/kerkorgel/

Kajem

http://groups.yahoo.com/group/kajem/

Orgel nonsense

http://groups.yahoo.com/group/orgelnonsens2003/

Orgelfanaten http://orgel.hyves.nl
Fanclub Feike Asma http://feikefanclub.hyves.nl
Forums

Organist Forum

http://www.kerkorgel.net

Orgelwereld http://www.orgelwereld.nl

Kerkgebouwen
Groningen http://www.groningerkerken.nl en http://home.hetnet.nl/~k2468/
Friesland: http://www.aldefrysketsjerken.nl
Drenthe: http://home.hetnet.nl/~odrk9/
Gelderland: http://www.oudegeldersekerken.nl
Limburg http://www.kerkgebouwen-in-limburg.nl

 

Persons/Personen
Jan Willem Achterkamp
http://www.janwillemachterkamp.nl
Ed van Aken
http://www.edvanaken.nl
Gerben van den Akker
http://www.vdakkerorgels.nl
Taeke van den Akker
http://members.lycos.nl/twvdakker/index.htm
Koen van Andel
http://www.koenvanandel.nl
Wout van Andel
http://www.woutvanandel.nl
R.D. Anderson
http://anderson.modelcrafts.eu
Hendrik Andriessen (1892 - 1981)
http://www.andriessendeklerkstichting.nl (Andriessen / De Klerk Stichting)
Cor Ardesch
http://www.corardesch.nl
Feike Asma (1912-1984)
http://www.feikeasmastichting.comFeike Asma stichting
http://home.wxs.nl/~vdkolkm/asma1.html
http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn3/asma
Jacques van de Baan
http://www.largando.nl
Jan Pieter Baan
http://resantiquae.nl
Jochem Baas
http://www.baasweb.com
Frank den Bakker
http://www.frankdenbakker.nl
Hugo Bakker
http://www.hugobakker.org
https://soundcloud.com/xenakis22
Rienk Bakker
http://www.rienkbakker.nl
Rien Balkenende
http://www.rienbalkenende.nl
Bernard Bartelink
http://www.bernardbartelink.nl
Johannes Gijsbertus Bastiaans (1812-1875)
http://www.jgbastiaans.nl
Bert Becht
http://www.bertbecht.nl
Hans Beeke
http://www.hansbeeke.nl
Bram Beekman
http://www.brambeekman.nl
Jos Beijer
http://www.josbeijer.nl/
Wouter van Belle
http://www.woutervanbelle.nl/
http://www.orgelbank.nl
https://soundcloud.com/woutervanbelle
Joost van Belzen
http://www.joostvanbelzen.nl
Léon Berben
http://www.leonberben.org
Wilbert Berendsen
http://www.wilbertberendsen.nl
https://soundcloud.com/wilbert-berendsen
Henco de Berg
http://www.muziektheorie.org
http://www.brabantorgel.nl/organistHencoDeBerg.html
Aart Bergwerff
http://www.aartbergwerff.org
http://www.aartbergwerff.nl
Berry van Berkum
http://www.berryvanberkum.nl
Gérard van Betlehem
http://www.gerardvanbetlehem.nl
Petrus Beijen organist Stevenskerk te Nijmegen (1751-1790)
http://www.beijen.net/loss2.htm
Abram Bezuijen in Norway
http://www.abram.no
Jan Bezuijen
http://www.janbezuijen.nl
Jan van Biezen
http://www.janvanbiezen.nl
Diederik Blankesteijn
http://www.diederikblankesteijn.nl
Nico Blom
http://www.nicoblom.nl
Rienk Blom
http://www.rienkblom.nl
Jaap Boer
http://www.jaap-boer.nl
Wim Boer
http://www.wimboermusicus.nl
Martin den Boer
http://www.martindenboer.nl
Paul de Boer pianist/organist en Annemiek van Zeben, alt-zangeres: 'De Vertroosting'
http://www.devertroosting.nl
Pieter-Jelle de Boer
http://www.pieterjelledeboer.com
https://soundcloud.com/pieter-jelle-de-boer
Willem de Boer
http://www.willemdenboer.nl
Hayo Boerema
http://hayoboerema.com
http://www.hayoboerema.nl
John Boersma
http://www.johnboersma.nl
Lammert Boeve
http://www.boeve.org/~lammert
Anton Bogaarts
http://www.orgelmananton.nl
Evan Bogerd
http://www.evanbogerd.nl
Age Freerk Bokma
https://soundcloud.com/valeur-ajoutee
Klaas Bolt (1927-1990)
http://www.klaasbolt.nl
Wim Bomhof
http://www.wimbomhof.nl
Jan Willem Bonenberg
http://www.orgels.come2me.nl
Koos Bons (1921-1996)
http://www.koosbons.myweb.nl
Willem Harold Boog
http://www.willemharoldboog.nl
http://www.boogconcerten.nl (Concerten)
Andries Boogert
http://www.boogert-beeke.nl
David Boos
https://www.facebook.com/DavidBoosOrganist/
Martijn Borsje
http://www.martijnborsje.nl
Wilco Bos
http://www.gentlymusic.nl
Marion Boshuizen
http://www.marionboshuizen.com
Gerwin Bosdijk
http://www.gerwinboswijk.nl
Gerard Botter
http://gerardbotter.webklik.nl
Garmt D. Bouwman
www.garmtbouwman.nl
Bram Brandemann
http://www.brambrandemann.nl
Mark Brandwijk
www.markbrandwijk.nl
Johan Bredewout
http://www.johanbredewout.nl
Arjan Breukhoven
http://www.arjanbreukhoven.nl
Matthijs Breukhoven
http://www.matthijsbreukhoven.nl/ 
Wouter van den Broek
http://www.organclassics.nl/124258761
Leen de Broekert (1949-2009)
http://www.leendebroekert.nl
Janneke Bron
http://www.jannekebron.nl
Piet Bron
http://www.orgbase.nl Orgeldatabase
http://www.flickr.com/photos/pietbron/ (Orgelfoto's)
http://www.flickr.com/photos/pietbron/sets/72157600676847834/ (Orgels)
Tymen Jan Bronda
http://www.tymenjanbronda.nl
Paul Bronkhorst
http://www.paulbronkhorst.nl
Dennis de Bruijn
http://www.dennisdebruijn.nl
Gerko de Bruijn
http://gerko.20m.com
Gerben Budding
http://www.gerbenbudding.nl
Gerard Bunk (1888-1958)
http://www.gerardbunk.de/
Maurits Bunt
https://www.mauritsbunt.nl/
Arno ter Burg
http://www.arnoterburg.com
Ton Burgering
http://www.tonburgering.nl
Hans van Buren sr.
https://sites.google.com/site/bladmuziekvoororgel/home
https://soundcloud.com/hans-van-buren-sr
Teke Bijlsma
http://www.tekebijlsma.com
Willem Jan Cevaal
http://home.planet.nl/~cevaa002/
Mark Christiaanse
http://www.markchristiaanse.nl
Eric van Dalum
http://home.kabelfoon.nl/~dalumev/
Vincent van Dam
http://www.vincentvandam.nl
Koos Damman
http://www.koosdamman.org
http://home.kpn.nl/bourdon/
Fam. Danneberg
http://www.dannenberg.nl
Jan Dekker
https://organistjandekker.wordpress.com
Menno van Delft
http://www.mennovandelft.com
Karel Demoet
http://www.kareldemoet.nl
Pieter Dirksen
http://www.pieterdirksen.nl
Jan Willem Docter
www.janwillemdocter.nl
Wim Does
http://www.wimdoes.nl
www.wensmusic.nl  W&S Music (Wim Does en Suzanne Veerman)
Leo van Doeselaar
http://www.leovandoeselaar.com
http://www.wynekejordans-leovandoeselaar.com
Ingeborg van Dokkum-Prins
http://ingeborgvandokkumprins.nl
Rien Donkersloot
http://www.riendonkersloot.nl
https://soundcloud.com/rien-donkersloot
Tommy van Doorn
www.tommyvandoorn.com

Anton Doornhein
http://www.doornhein2.myweb.nl
Kees Doornheim
http://keesdoornhein.nl
Henk Dubbink
http://www.musicaorgano.nl
http://www.dubbink.com
http://soundcloud.com/henkdubbink
Marcel van Duyvenvoorde
http://www.marcelvanduyvenvoorde.nl
Cor van Dijk
http://www.cvdijk.fiberworld.nl/
Dick van Dijk
http://dickvandijk-org1.webs.com
Jan van Dijk
http://www.janvandijk.net
Peter van Dijk en Jaap Jan Steensma
http://www.orgeladvies.nl
Rob van Dijk
http://www.robvandijk.info
Pieter Dijksman Crea-Logic
https://crealogic-music.nl

Frans Dijkstra
http://www.fransdijkstra.nl
Wim Dijkstra
http://www.wimdijkstra.nl
Edskes.net
http://orgel.edskes.net/
Jacco Eerland
http://www.eerland.net
Kees van Eersel
http://www.keesvaneersel.nl
https://soundcloud.com/kees-van-eersel
Rob van Efferink
http://www.robvanefferink.nl
Piet van Egmond (1912-1982)
http://www.pietvanegmond.nl
http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/Index/bwn5/egmond
https://soundcloud.com/piet-van-egmond-642332823
Arie Eikelboom
http://www.arieeikelboom.nl
Peter Eilander
http://www.petereilander.nl
https://soundcloud.com/peter-eilander
Bert Elbertsen
http://www.bertelbertsen.nl
Roelof Elsinga
http://www.roelofelsinga.nl
Maurice van Elven
http://www.mauricevanelven.nl
Janno den Engelsman
http://www.antenna.nl/janno.den.engelsman/
Veronique van den Engh
http://www.veroniquevandenengh.nl
Wim Eradus
http://home.hccnet.nl/w.j.eradus/
Heijmen van 't Einde (1918 - 2003)
http://www.vanteinde.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=26
C. van den End
http://home.solcon.nl/meesterkees/
Erik Jan Eradus
http://erikjaneradus.com
Harmen van Es
http://www.harmenvanes.nl
Cor van Esch
http://www.orgelwerken.nl
Hans Fidom
http://www.let.vu.nl/nl/organisatie-van-de-faculteit/wetenschappelijk-personeel/medewerkers-alfabetisch/medewerkers-e-k/j-fidom/index.asp
http://www.linkedin.com/in/hansfidom
Warner Fokkens
http://www.warnerfokkens.nl
Aldert Fuldner
http://home.planet.nl/~beer0353/aldert/index.html
https://www.facebook.com/aldert.fuldner
Mathieu Geelen (1933-1990)
http://www.mathieugeelen.nl
Bert Gelderman
http://www.gelderman-muziek.nl
Gerrit Christiaan de Gier
http://www.gerritchristiaandegier.nl
Iddo van der Giessen
http://www.iddovandergiessen.nl/

Jos van der Giessen
http://josvandergiessen.blogspot.com
Jamie de Goei
http://www.jdegoei.nl
Bart Golsteijn
https://www.facebook.com/bart.golsteijn
Joost van de Goor
http://www.joostvandegoor.nl
Joop van Goozen
http://www.joopvangoozen.nl
Fred de Graaf
http://www.orgelgek.nl
Ingrid en Wim de Graaf
http://www.wimgriddegraaf.nl
Kirstin Gramlich
http://www.kirstingramlich.nl
Theo Griekspoor
www.theogriekspoor.nl
Evert Groen
http://www.groen-musik.de
Aarnoud de Groen
http://www.aarnouddegroen.com
https://soundcloud.com/aarnoud-de-groen
Piet J. Groenendijk
http://www.pjgroenendijk.nl
Wilhelm Groenendijk
http://www.wilhelmgroenendijk.nl
Piet Groeneveld
http://www.groeneveldmusic.nl
Bas Groenewoud
http://basgroenewoud.nl
Han Gunnink
http://www.hgunnink.nl
Jan van Gijn
http://www.janvangijn.nl
Anjo de Haan
http://www.musicta.nl
http://home.hccnet.nl/aj.de.haan/
Jeroen de Haan
http://www.jeroendehaan.net
IJsbrand ter Haar
http://www.ijsbrandterhaar.nl
Marcus de Haard
http://www.musicforpeople.nl
Harry Haasjes
https://www.facebook.com/HarryHaasjes
Hans van Haeften
http://hansvanhaeften.com
Voorspelen bij het nieuwe liedboek door Hans van Haeften
http://www.liedboekvoorspelen.nl
Jan Hage
http://www.janhage.com
http://www.janhage.nl
Toon Hagen
http://www.toonhagen.nl
Harry Hamer
http://www.harryhamer.nl
Willem-Jan Hanegraaf
http://www.wjhanegraaf.nl/
Gert J. Hans
http://www.gjhans.nl
Simon Harinck
http://www.harinck.net
Jan Harmsen
http://www.janharmsen.nl
Cees van der Hart
http://www.ceesvanderhart.nl
Gerrit ´t Hart
http://www.gerrit-thart.nl
Simon den Hartigh
http://www.orgelsitesimon.nl
Jan Willem den Hartogh
http://janwillemdenhartogh.wix.com/mijnsite
Matthias Havinga
http://www.matthiashavinga.com
https://www.youtube.com/user/mhavinga
Mark Heerink
http://www.markheerink.nl
http://home.planet.nl/~voors015/
Arjan van Hees
http://www.arjanvanhees.nl
Erik Jan van der Hel
http://www.erikjanvanderhel.nl
P.A. Hengstman
http://www.hengstman.net
Vincent Hensen
http://vincenthensen.com/
https://soundcloud.com/vincent-hensen
Siebe Henstra
http://www.siebehenstra.nl
Jaap Sake Heeringa
http://orgelconcertenjaapsakeheeringa.jouwweb.nl
Bert den Hertog
http://www.bertdenhertog.nl
http://www.everyoneweb.com/bertdenhertog/
http://soundcloud.com/bert-den-hertog-1
Rowy van Hest
http://www.rowy.net
Jan-Geert Heuvelman
http://www.jgheuvelman.nl
Erik van der Heijden
http://nl.linkedin.com/in/erikheijden
http://twitter.com/erikheijden
https://www.facebook.com/erikheijden
Pieter Heykoop
http://www.pieterheykoop.nl
Peter Heijligers
http://home.solcon.nl/heijligers/orgelwerken/
Dianne Heijstee
www.dianneheijstee.com

Hans Hilberink
http://www.hilberink.nl/index2.htm
Ben Hillen
http://www.benhillen.nl
Edwin Hinfelaar
http://www.edwinhinfelaar.nl
Gert van Hoef
http://www.gertvanhoef.nl
https://www.youtube.com/user/gertrw
Niels Jan van der Hoek
www.dutch-organist.com
Adriaan Hoek
https://www.adriaanhoek.nl
Klaas Hoek
http://www.windharmonium.nl
Gerwin Hoekstra
https://soundcloud.com/gerwin-hoekstra
https://www.youtube.com/user/gerwinhoekstra
Guy Hoenen
http://www.guyhoenen.nl
Harm Hoeve
http://www.harmhoeve.nl
Aad van der Hoeven
http://www.aadvanderhoeven.nl
Mannes Hofsink
http://www.manneshofsink.nl/
https://soundcloud.com/mannes-hofsink
Chiel Jan van Hofwegen
http://www.chieljanvanhofwegen.nl
https://soundcloud.com/chiel-jan-van-hofwegen
Piet van Hoogdalem
http://www.orgels-en-kerken.nl
Dirk-Jan Honing
http://dirkjanhoning.nl
Martijn Hooning (muziektheorie/compositie)
http://www.martijnhooning.com
Patrick Hopper
http://www.patrickhopper.com
Willem Hörmann
http://www.willem-hormann.nl/
Arie Horst
http://www.ariehorst.nl
Kees van Houten
http://www.keesvanhouten.nl
Sander van der Houten
https://www.facebook.com/sander.vandenhouten 
Hans Houtman
http://www.hanshoutman.nl
Hans Houtman
http://www.hanshoutman.nl
Ad Huetink
http://www.huetink-royalmusic.nl

Ruud Huijbregts
http://www.ruudhuijbregts.nl
Louis Huivenaar
http://www.harmoniums.com
Arjan Huizer
http://www.arjanhuizer.nl
Jelte Hulzebos
http://jelte.hulzebos.com
Harke Iedema
http://www.harkeiedema.nl
Matteo Imbruno
http://www.antenna.nl/matteo.imbruno/
André de Jager
http://www.andredejager.nl
David Jansen
http://www.davidjansen.info
Hans Jansen
http://www.hans-jansen.com
Harm Jansen
http://www.harmjansen.com
Jan Jansen
http://janjansenorganist.com
Frans Jespers
http://www.fransjespers.nl/
Cor de Jong
http://www.cordejong-organist.nl
Euwe de Jong
http://www.euwedejong.nl
Jelle de Jong
http://www.orgelmeneer.nl
Margreeth Chr. de Jong
http://margreethdejong.nl
Sybolt de Jong
http://www.syboltdejong.nl
Euwe & Sybolt de Jong
http://www.dejongdejong.nl
Ronald de Jong
http://www.ronalddejong.com
https://soundcloud.com/ronald-de-jong-10
http://vivacemuziek.simplesite.com
Bas Jongeling
https://soundcloud.com/bas-jongeling
Eric Jan Joosse
http://www.ericjanjoosse.nl
Wim de Just
http://www.wimdejust.nl
Arnold-Jan Kaat
http://arnold-jankaat.webklik.nl
Frank Kaman
http://www.frankkaman.nl
https://soundcloud.com/frankkaman
Jan Karman
http://www.ganuenta.com
Christine Kamp
http://www.xs4all.nl/~twomusic
Herman Kamp
http://www.hermankamp.nl
Evert van de Kamp
http://www.evertvandekamp.nl
Peter ten Kate
http://www.petertenkate.nl
Cor Kee (1900-1997)
http://www.corkee.nl
http://nl.wikipedia.org/wiki/Cor_Kee
Piet Kee  (1927-2018)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Piet_Kee
Gerard Keilholtz
http://www.keilholtz.nl
Cees Kelderman
http://www.ceeskelderman.nl
Philip Kiemel
http://philipkiemel.maaktmuziek.nl
Steven van Kempen
http://www.stevenvankempen.nl
Bert Kiewiet
http://www.bertkiewiet.nl

Wijnand Klaver
http://www.klavierles.nl
Wijnand van Klaveren
http://www.wijnandvanklaveren.nl
Jan Kleinbussink
http://www.jankleinbussink.nl
Albert de Klerk (1917-1998)
http://www.andriessendeklerkstichting.nl (Andriessen / De Klerk Stichting)
Dick Klomp
http://home.kpn.nl/dklomp/
Henk Klop (1946-2017)
http://www.henkklop.nl (Boxset met 21 cd's)
André Knevel
http://www.andreknevel.com
Steven Knieriem
http://stevenknieriem.nl/
Ronald Knol
http://www.ronaldknol.nl
Lennert Knops
http://www.lennert.8k.com
http://www.lennertmaria.nl
http://lennertknops.bestmusicpages.com
Jan-Piet Knijff
http://jpknijff.blogspot.com
Martien van der Knijff
http://www.beiaardiermartien.nl
Wouter Koelewijn
https://wouterkoelewijn.com
Eric Koevoets
http://www.erickoevoets.nl
Eric van der Kolk
http://www.ericvanderkolk.com
http://home.wxs.nl/~kolk0229/
Gijsbert Kok
http://www.gijsbertkok.nl
Eelco Kooiker
http://eelcokooiker.nl
Elly Kooiman
http://ellykooiman.com
Ewald Kooiman (1938-2009)
http://www.ewaldkooiman.com
Jonathan Kooman
http://www.jonathankooman.nl
Jos van der Kooy
http://www.josvanderkooy.com
http://www.josvanderkooy.nl
Gerard Konings.Toonkunstacademie
http://www.toonkunstacademie.nl
Ton Koopman
http://www.tonkoopman.nl/
Aart de Kort
http://www.aartdekort.nl
Arie de Korte
http://www.ariedekorte.nl
Olga de Kort-Koulikova
http://olgadekort.com
http://olgadekort.wordpress.com
Reinier Korver
http://reinierkorver.nl
Bert Korvemaker (Verhuur kistorgel)
http://home.hetnet.nl/~kor001/
Reinier Korver
http://www.reinierkorver.nl
Danny Koschinski
http://www.koschinski.nl 
Bas Koster
http://baskoster.nl
Henny van de Kraats
http://www.homepages.hetnet.nl/~holpijp/
Jaap Kramer
http://www.jaapkramer.nl
Ben Kramer orgel en Carla Bos harp
http://www.carlabos.nl/pagina/ensemble_orgel.html
Peter van Kranenburg (Scriptie Verkenning van een kwantitatieve methode voor het modelleren van muzikale stijl)
http://www.ethesis.net/fuga/fuga_bach_inhoud.htm
Jaap Kroonenburg
http://www.jaapkroonenburg.nl
http://home.planet.nl/~vdkolkm/kroonenburg.html

Rob Kruijt
http://www.robkruijt.net/
Bert Kruis
http://bertkruis.webklik.nl
http://www.bertkruis.nl
Kees Kugel
http://kees-kugel.magix.net
Roelof Kuik
https://www.facebook.com/roelof.kuik.9
Willem Kuipers
http://www.willem-kuipers.nl
Jan van de Laar
http://www.janvdlaar.nl
Vincent van Laar
http://www.vincentvanlaar.nl
Arno Lambregtse
https://www.arnolambregtse.nl
Stichting Muzikale Nalatenschap Samuel de Lange jr. (1840-1911), Daniël de Lange (1841-1918)
http://www.stichtingdelange.nl
Jan Pieter Lanooy
http://janpieterlanooy.nl
Bertus Lap
http://home.kpn.nl/eelke.hiltjelap/
Jos Laus
http://www.joslaus.nl
Pieter Leeflang
http://www.pwleeflang.nl
Hans Leenders
http://www.hansleenders-organist.nl
Jaco van Leeuwen
http://www.knipscheerorgel-noordwijk.nl/bios/jaco_van_leeuwen.html
Arjen Leistra
http://www.arjenleistra.nl
Jacob Lekkerkerker
http://www.jacoblekkerkerker.nl
Gijsbert Lekkerkerker
http://www.gijsbertlekkerkerker.nl
Christo Lelie
http://christolelie.com
http://www.christolelie.nl/
Henk Lemckert
http://www.henklemckert.nl
Liedboekzettingen van Henk Lemckert
http://www.liedboekzettingen.nl
Johann Th Lemckert
http://www.johannthlemckert.nl
Wim van Lenthe
http://www.wimvanlenthe.nl
http://wimvanlenthe.musiceert.nl
Gustav Leonhardt (1928-2012)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gustav_Leonhardt
Geerten Liefting
http://www.geertenliefting.com
Ere Lievonen
http://www.erelievonen.eu
Bob van der Linde
www.bobvanderlinde.nl
Ard van der Linden
http://www.ardvanderlinden.nl
Elske te Lindert
http://www.elsketelindert.nl
Henk Linker
http://www.orgel-mezzo.nl
Jurjan Lipke
http://jurjanlipke.com
Mark Lippe
http://www.marklippe.nl
Bart van Loenen
http://www.bartvanloenen.nl
Leo Lommers
http://leolommers.nl
Tannie van Loon
http://www.tannievanloon.nl
Arie Loonstra
http://www.musicapsaltaria.nl
Jelle Jan Loosman
http://www.jelleloosman.nl
Jo Louppen
http://www.jolouppen.nl
Leonore Lub
http://www.leonorelub.com
http://soundcloud.com/leonore-lub
http://www.schnitgerorgel.nl/index.php/de-organisten/leonore-lub/
Thomas van der Luit
http://www.thomasvanderluit.nl
Jan R. Luth
http://www.janluth.com
Dick van Luttikhuizen
http://www.dvluttikhuizen.nl
Dirk Luijmes
http://dirkluijmes.nl/ 
Liene Madern - Stradina
http://www.lienemadern.com
Wim Magré
http://www.wimmagre.nl
Olga Malkina
http://www.olgamalkina.nl
Laurens de Man
http://www.laurensdeman.nl
Marcel Mangnus
http://marcelmangnus.weebly.com
Jan Mannee
http://www.janmannee.org
Daan Manneke
http://www.daanmanneke.nl
Martin Mans
http://www.martinmans.nl
Sander van Marion
http://www.sandervanmarion.nl
Arian van der Mark
http://www.muziekpraktijkvandermark.nl
https://soundcloud.com/muziekpraktijkvandermark
https://soundcloud.com/arian-van-der-mark
Flip Markwat
http://www.flipmarkwat.nl
Gonny van der Maten
http://www.gonnyvandermaten.nl
Henk van der Maten
http://www.henkvandermaten.nl
Jos Maters
http://josmaters.nl/

Harry Mayer (1913-1983)
http://www.mayertjes.nl/Harry/
Frits Mehrtens (1922-1975)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Frederik_August_Mehrtens
Hugo van der Meij
www.hugovandermeij.nl
Wietse Meinardi
www.wietsemeinardi.nl
www.muziekschoolwietsemeinardi.nl
https://soundcloud.com/wietse-meinardi
Rik Melissant
https://www.rikmelissant.nl/
Gijsbert Meuleman
https://www.facebook.com/gijsbertmeuleman 
Bernard van Meurs
http://www.bernardvanmeurs.nl
Philip W. Meijer
http://meijer.rijswijknet.nl
Ben Middeldorp
http://www.homepages.hetnet.nl/~benmiddeldorp
Roelof van Middendorp
http://www.rvmmusicus.nl
Arjen Miedema
http://www.armisoft.nl/kerken-en-orgels.html
Hannes Minnaar
http://www.hannesminnaar.nl
Egbert Minnema
https://ehminnema.wordpress.com
Jos Moeke
http://www.josmoeke.nl
Bram Molenaar
http://tornado8.nl/index.php/kerkorgel
Janieke Mollenhorst
http://www.janiekemollenhorst.nl
Lennart Morée
http://www.lennartmoree.nl
https://www.lennartmoreemusic.com/
https://www.youtube.com/channel/UCUjcSkwOEu6QBkzczUy9emQ

Gerben Mourik
http://www.gerbenmourik.nl/
Johan Mourits
http://www.johanmourits.nl
Eric Mulder
http://ericmulder.webklik.nl
Klaas Jan Mulder
http://hommagemulder.webklik.nl
Jan Mulder
http://www.jan-mulder.nl/
Ronald Mulder
https://www.youtube.com/user/denhaaghoi
Herman Mussche
http://www.hermanmussche.nl
Matteo Mijderwijk
https://matteomijderwijk.com
Yu Nagayama
http://www.antenna.nl/yu.nagayama/
Jan Noordzij
http://jannoordzij.nl
Joost de Nooijer
http://www.joostdenooijer.nl
Bert Noteboom jr.
http://www.noteboommusics.nl
Marco NIjland
http://marconijland.weebly.com
Jacques Ogg 
http://www.jogg.org
Gert Oldenbeuving
http://www.orgelsinaalten.nl/index.php?page=gert-oldenbeuving-2
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010517448355
Jacques van Oortmerssen (1950-2015)
http://www.oortmerssen.com
Gert Oost (1942-2009)
http://scholadavidica.nl/over-schola-davidica/gert-oost/ 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gert_Oost
Jan Oosterbroek
http://janoosterbroek.webklik.nl
https://soundcloud.com/jan-oosterbroek
Dirco Oskam
http://www.freewebs.com/dircooskam/
Leo Ott 1898-1987
http://rjb.x-cago.com/GARJB/1988/12/19881231/GARJB-19881231-0141/story.pdf
Dirk Out
http://www.dirkout.nl
Peter Ouwerkerk
http://www.peterouwerkerk.com
http://www.klankwerk.nl
Erik Pastink
http://www.erikpastink.nl
Jos Peeters, Weblog
http://blog.seniorennet.be/pijporgels/
Ad van Pelt
http://www.advanpelt.nl
Gerda Peters
www.gerdapeters.nl
Piet Philipse
http://www.pietphilipse.nl
Pieter Pilon
http://www.pieterpilon.nl
Stichting Maurice Pirenne
http://www.stichtingmauricepirenne.nl
Gerwin van der Plaats
http://www.gerwinvanderplaats.nl
Jaap Plaisier
www.jpla.nl
Roland Pleizier
http://www.muziekonderwijsgenemuiden.nl/rolandpleizier
Wouter Pleijsier, "Een trotsche en allerheerlykste vertooning"
http://www.pleijsier.net
Mark van Platen
http://www.markvanplaten.nl
Tjeerd van der Ploeg
http://www.tjeerdvanderploeg.nl
Cor Ploeg
http://corploeg.nl
Jetty Podt
http://www.jettypodt.nl
Remco Pols
http://www.remcopols.nl
Hans Pors
http://www.hanspors.nl
Geert Jan Pottjewijd
http://www.orgelsindrenthe.nl
http://www.arpschnitger.nl
http://www.pottjewijd.net
Joshua Prins
http://www.joshuaprins.nl
John Propitius
http://johnpropitius.nl-website.nl
Marcel Punt
http://www.marcelpuntmusic.com
Henk G. van Putten
http://www.henkgvanputten.nl
Jan van Putten
http://www.puttenvoxfreescores.eu/
Kees Quack
http://www.quak.info
Eric Quist
http://www.ericquist.nl
Leo Ravensbergen
http://www.leoravensbergen.nl
Bert Rebergen
http://www.bertrebergen.nl
https://soundcloud.com/bert-rebergen
Gerard van Reenen
https://www.facebook.com/gerard.vanreenen.3
Natascha Reich
http://www.nataschareich.nl
Ton Reijnaerdts
http://tonreijnaerdtsorganpage.nl
https://soundcloud.com/ton-reijnaerdts
Frits Reynaert
http://www.fritsreynaert.nl
Bauke Reitsma
http://www.baukereitsma.nl
Roeland de Reuver
http://www.roelanddereuver.nl
Thea Riesebos en Dick Hollander (Amsterdams duo orgelbariton)
http://home.kpn.nl/t-h-e-a/
Peter Rigter
http://home.kpn.nl/peter.rigter/
Jan Roeleveld
http://www.jjan.nl 

Wim Roelfsema
http://www.wimroelfsema.nl
Arno Rog
http://www.arnorog.nl 
Maarten Rog
http://www.orgelfoto.nl/
Rien Rolfes
http://www.rien.rolfes.nl
Hans Roodbeen
http://www.jbroodbeen.nl
Ewoud van Roon (De klank van water)
http://www.ewoutvanroon.nl
Dorthy de Rooij (1946-2002)
http://members.lycos.nl/dorthy_de_rooij/
Jan de Rooij
http://www.janderooij.net
Martin van Rossum
http://martinvanrossum.webklik.nl 
Daniel Rouwkema
http://www.danielrouwkema.nl
Jan Rozendaal
http://www.janrozendaal.nl
René de Ruiter
http://www.renederuiter.nl
Wim de Ruiter
http://www.wimderuiter.nl
Coen Ruivenkamp
http://www.coenruivenkamp.nl
Wim Ruessink
http://www.wimruessink.nl
Pieter de Ruijter
http://www.pieterderuijter.nl
Dick Sanderman
http://www.dicksanderman.nl
https://soundcloud.com/dicksanderman
Leonard Sanderman
http://www.leonardsanderman.com
Gerard Sars
http://www.gerardsars.nl
Alessandro Sbrizzi
http://www.sbrizzi.eu
Wouter Schalkoort
http://www.wouterschalkoort.nl
Joost Schellingerhout
http://www.joostschellingerhout.nl
https://soundcloud.com/joost-schellingerhout
Jacob Schenk
http://orgels.opurk.nl/links/organisten/Jacob%20Schenk.html
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jacob_Schenk
Lubbert Schenk
http://home.kpn.nl/l2000/orgels.html
Harm Jan Schenkel
http://www.harmjanschenkel.nl
http://www.ajlschenkel.com
Wouter Scheppink
https://soundcloud.com/wouter-scheppink
Gerard Scherff
http://gerardscherff.nl
Joop Schets
http://www.joopschets.com
Hans Schimmel
http://www.hansschimmel.nl
Sebastiaan Schippers
www.sebastiaanschippers.nl
Hans Schippers
https://www.hansschippers.org
David Schlaffke
http://davidschlaffke.com
Egbert Schoenmaker
http://www.orgelwandelconcerten.com
http://www.egbertschoenmaker.de
Gijs van Schoonhoven
http://www.artez.nl/conservatorium/Docenten/Schoonhoven
Joop Schouten (1907-1983)
http://www.joopschoutenhuis.nl
Adri Schuitman
http://www.schuitman.nl
Carel Chr. Schulz
http://www.carelchrschulz.nl
Jan Schuring
http://www.janschuring.nl/ 
Adriaan C. Schuurman (1904-1998)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Adriaan_Schuurman
Jochem Schuurman
http://www.jochemschuurman.nl
Erik Sikkema
http://www.eriksikkema.com
http://www.freewebs.com/eriksikkema/
Roel Sikkema
https://www.youtube.com/channel/UCsi-dNI1fJumcrtz2xNwhBA
Jan Slagt: 150 Psalmen in eenvoudige zettingen voor orgel manualiter
http://www.jslagt.nl/
Marijn Slappendel
http://www.marijnslappendel.nl
Ad van Sleuwen
http://www.advansleuwen.nl
Jan Smelik
http://www.smelik.net
Reitze Smits
http://www.reitzesmits.nl
Willeke Smits
http://www.willekesmits.nl
http://home.kpn.nl/smits716/
Marieke Spaans
http://www.clavecimbel.com
Margret Spelt
http://margretspelt.nl
Toine Sporken
http://www.sporkenleitmotiv.nl
Evert Spriensma
http://www.evertspriensma.nl
Bert van Stam
http://bertvanstam.org
Jan Staudt
http://janstaudt.nl
Teun van de Steeg
http://www.teunvandesteeg.nl
https://www.youtube.com/watch?v=XBMSDo5_AOs  Educatie aan de basis voor kerkorgel
Leander van der Steen
http://www.leandervandersteen.nl
Tineke Steenbrink
http://www.ensembleseverin.nl
Hendrik Pieter Steenhuis (1850-1934)
http://www.steenhuispiano.nl/historie/ 
Peter van Dijk en Jaap Jan Steensma
http://www.orgeladvies.nl
Hans Stege
http://www.hans-stege.nl
Kees Steketee
http://www.keessteketee.nl
Simon Stelling
http://www.simonstelling.nl
Peter Steijlen
http://www.petersteijlen.nl
Jean Pierre Steijvers
http://www.jpsteijvers.nl
Marieke Stoel
http://www.mariekestoel.nl
Klaas Stok
http://www.klaasstok.nl
https://soundcloud.com/klaasstok
Bastiaan Stolk
https://www.bastiaanstolk.nl/
Marien Stouten
http://www.marienstouten.nl
Herman Strategier (1912-1988)
http://www.hermanstrategier.nl
Wim Stroman
http://www.wimstroman.nl
Hans Strootman lezingen
https://www.hansstrootmanlezingen.nl

Nico Strubbe
http://nico-strubbe.tripod.com

Henk Frank Strijkert

https://www.youtube.com/channel/UCG-l4fJqBqoMbCf3NWWYqJA
https://www.facebook.com/henkfrank.strijkert

Dirk Stuurbrink
http://dirkstuurbrink.biedmeer.nl/
Willem van Suijdam
https://en.wikipedia.org/wiki/Willem_van_Suijdam 
Rens Swart
http://www.swartvast.nl/liefhebberijen/liefhebberijen.php
Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621)
http://spindleworks.com/music/rmj/sweelinck.htm
http://www.jpsweelinck.nl
Cees van Swieten
http://www.zwietenmuziek.nl
Liuwe Tamminga
http://www.accent-records.be/TAMMINGA.HTML
Willem Tanke
http://www.willemtanke.com
http://www.myspace.com/theartofdoingnothing (The art of doing nothing)
Jan Teeuw
http://www.janteeuw.nl
Jan Peter Teeuw
http://www.janpeterteeuw.nl
Leo Terlouw
http://leoterlouwmuziekles.nl
Frans van Tilburg (1933-2005)
http://www.fransvantilburg.nl
http://home.planet.nl/~tilbu017/
Hans Timmerman, Orgels op postzegels/Organs on stamps
http://www.hanstimmerman.nl
http://www.b-hasselberg.de
Wim Tip
http://tipwestzaan.nl
http://tipwestzaan.nl/huisorgel.html

Louis Toebosch (1916-2009)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Louis_Toebosch
Wim van den Tol
http://www.wimvandentol.nl
Marco den Toom
http://www.marcodentoom.nl
https://www.youtube.com/user/ORGELFANAAT
http://www.orgelfeest.nl (Orgelfeest Minne Veldman en Marco den Toom)
Stefan Treure
http://members.upc.nl/c.treure/
Minako Tsukatani
http://www.minakotsukatani.net
An van Tuijl
http://anvantuijl.nl
Willem van Twillert
http://www.willemvantwillert.nl
http://www.stichting-pop.nl
Arjen Uitbeijerse
http://www.arjenuitbeijerse.nl
Kees van Unen
http://www.keesvanunen.com
Jan-Sjoerd van der Vaart
http://jsvandervaart-orgelsite.webklik.nl
Hennie Vaatstra
http://www.vaatstra.com/
https://soundcloud.com/hennie-vaatstra
Dennis Vallenduuk
http://www.dennisvallenduuk.com
Arjan Veen
www.arjanveen.nl
Evert van de Veen
http://www.evertvandeveen.nl
Ronald van der Veen
http://www.ronaldvdveen.nl
Petra Veenswijk
http://www.veenswijkorgel.nl
Joost Veerman
www.veermanmuziek.nl
Suzanna Veerman
http://www.susannaveerman.nl
www.wensmusic.nl  W&S Music (Wim Does en Suzanne Veerman)
J. van der Vegt
http://www.xs4all.nl/~jvdvegt/
Henk Veldman
http://www.henkveldman.nl
Minne Veldman
http://www.minneveldman.nl
http://www.orgelfeest.nl (Orgelfeest Minne Veldman en Marco den Toom)
Gerrit Veldman
http://www.gerritveldman.nl
Flip Veldmans
http://www.veldmans.com
http://home.hetnet.nl/~studio
Leendert Verduijn
http://www.leendertverduijn.nl
Stichting Jan Vermulst (1925-1994)
http://www.janvermulst.org
Bas Verboom
http://www.basverboom.nl
Dirk Verboom
http://home.cybercomm.nl/~dverboom
Wim Verburg
http://www.orgelsite.nl
Geert Verhallen
http://www.geertverhallen.nl
Marcel Verheggen
http://www.marcelverheggen.nl
Kees Verhoek
http://www.keesverhoek.com 
Peter Verhoogt
http://www.peterverhoogt.nl
Lenard Verkamman
http://www.lenardverkamman.nl
Michael Verniers
https://michaelverniers.jouwweb.nl

Anton Vernooij
http://home.planet.nl/~verno003/
Nico Verrips
http://home.hetnet.nl/~nicoverrips/
Jan Verschuren
http://www.janverschuren.nl
Dirk Jan Versluis
https://www.dirkjanversluis.nl/

Erik Versluis
http://deversluis.nl
Henk Versteeg
http://www.hjversteeg.nl 
Gerard Verweij
http://www.gerardverweij.org
Anton Vierbergen
http://www.antonvierbergen.nl/ 
Līga Vilmane
http://www.ligavilmane.com

André Vis
http://www.andrevis.nl
Bert Visser
http://www.bertvisser.net
http://www.bertvisser.com
http://kavisser.nl
Carl Visser
http://www.carlvisser.nl
Jan de VIsser
http://www.jan-gbm.nl/index.php/muziek
Theo Visser
http://www.theovisser.nl
https://soundcloud.com/theo-visser
Noeme Willem Visser
http://noemewv.nl
Matthijs Visscher
http://matthijsvisscher.blogspot.com
http://matthijsvisscher.blogspot.nl/
Marco Vitale
http://www.contrastoarmonico.eu/marcovitale/ 
David van der Vlies
http://www.davidvandervlies.nl
André van Vliet
http://www.andrevanvliet.nl
Cees - Willem van Vliet
http://www.cwvanvliet.nl
Bastiaan Jan van Vliet
http://www.bastiaanjanvanvliet.com
Herman van Vliet
http://www.hermanvanvliet.com
Arie van der Vlist
http://www.arievandervlist.nl  
Fred Vonk
http://www.fredvonk.nl
Tim Vogels
http://members.home.nl/vogelszwaag/
http://home.hetnet.nl/~l2003/
Willem Vonk
https://pianoschoolwillemvonk.wordpress.com
Edwin Vooijs
http://www.edwinvooijs.com
Jan Rutger Voorhorst
http://www.jrvoorhorst.nl
Richard Vos
http://www.richardvosmuziek.nl
Martien de Vos
http://www.martiendevos.nl
Arno Vree
http://www.arnovree.nl
Mattijs de Vreugd
http://www.mdevreugd.com
Christiaan de Vries
http://www.christiaandevries.com
Dub de Vries
http://www.dubdevries.nl
Henk de Vries
http://www.henkdevries.info
https://www.youtube.com/channel/UC0ATe2zStmzcJk2DIg-5Gfg
Sietze de Vries
http://www.sietzedevries.nl/
Vincent de Vries
https://www.orgelconcertenvincentdevries.nl/
Tim Vroom
http://home.kpn.nl/tim_vroom/
Ludo Vugs
http://www.ludovugs.com
Rob F.B. Waltmans
http://www.robwaltmans.nl
Ad Wammes
http://www.adwammes.nl
http://www.compositiecadeau.nl
Bert Webbink
http://bert.webbink.eu
Tjaco van der Weerd
http://www.tjacovanderweerd.nl
Jeroen de Weerdt
http://www.jeroendeweerdt.nl
Ad van den Wege
http://www.advandewege.nl
Ab Wegenaar
http://www.abweegenaar.nl
Kees Weggelaar
http://www.free-scores.nl/kees.html

Johan Wentink
http://www.johanwentink.nl
Jan van Westenbrugge
http://www.janvanwestenbrugge.nl
Peter Westerbrink
http://www.peterwesterbrink.nl
Wim Westerman
http://www.wimwesterman.nl
Geerten van de Wetering
http://www.geertenvandewetering.nl
Ronny Weijs
http://www.ronnyweijs.nl
Hilda Wiarda
http://www.hildawiarda.com 
Erwin Wiersinga
http://www.erwinwiersinga.nl
Ties Wildeboer
http://members.home.nl/tieswildeboer/organ.htm
Jaco Wildeman
http://huispijporgel.come2me.nl
Peter Wildeman
http://www.peterwildeman.nl
http://www.interclassicmusic.nl/
Jan Willem van Willigen Edskes residence organ
http://edskeshouseorgan.blogspot.com
Wouter van der Wilt
http://www.woutervanderwilt.nl
Matthijs van der Wilt
https://soundcloud.com/matthijsvanderwilt
Frank van Wingerden
http://www.frankvanwingerden.nl
Hans te Winkel
http://www.hanstewinkel.nl
Bernard Winsemius
http://www.antenna.nl/bernard.winsemius/
Jan Wisse
http://www.janwissemusicus.nl
Hendrik-Jan de Wit
http://www.hendrik-jandewit.nl
Broer de Witte
http://www.broerdewitte.nl
Gerard de Wit
http://www.gerarddewit.nl
Christiaan van de Woestijne
http://www.opt.math.tugraz.at/~cvdwoest/music/index-n.html
Harm Woltjer
http://harmwoltjer.nl
https://about.me/woltjerharm
Paul van der Woude
http://members.ziggo.nl/patwoude/
Jorrit Woudt
http://www.jorritwoudt.nl
Arjan Wouters
https://www.facebook.com/ArjanWoutersOrganistPianist/ 
Dennis Wubs
http://www.youtube.com/denniswubs
http://www.youtube.com/user/DennisWubs
http://www.panoramio.com/user/414509
Sietse van Wijgerden
http://www.sietsevanwijgerden.com
Arno van Wijk
http://www.arnovanwijk.nl 
Dennis van der Wijk
http://www.dennisvanderwijk.nl
Harry van Wijk
http://harryvanwijk.nl
http://www.harryvanwijk.nl
Hein Wytzes
http://www.wijtzes.nl
Ronald IJmker
www.ronaldijmker.nl
http://members.home.nl/rj.ijmker/
Martin Zonnenberg
http://www.martinzonnenberg.nl
Henk van Zonneveld
http://www.henkvanzonneveld.nl
Jan Zuidema (1912-1974)
http://www.muziekuitgeverij-janzuidema.nl/
Peter van der Zwaag
http://www.petervdzwaag.com
https://soundcloud.com/petervdzwaag
Martien van der Zwan
http://www.martienvanderzwan.nl
Everhard Zwart
http://www.everhardzwart.nl/
Jan Quintus Zwart
http://www.janquintuszwart.nl
Dirk Zwart
http://www.dirkzwart.com/
Dirk Jansz. Zwart (1917-2002)
http://www.dirkjanszzwart.com
Willem Hendrik Zwart (1925-1997)
http://www.willem-hendrik-zwart.nl
Jan Zwart (1877-1937)
http://www.hgunnink.nl/janzwart.htm
Jaap Zwart jr.
http://www.jaapzwart.nl
Iman de Zwarte
http://www.iman.zwarte.net
Jolanda Zwoferink
www.jolandazwoferink.nl
http://www.prestarecd-productions.nl
https://www.bach-silbermannresearch.nl/ (Uitvoeringspraktijk - het orgelœuvre van Johann Sebastian Bach)
)
Gerard van der Zijden
http://www.gerardvanderzijden.nl
Eeuwe Zijlstra
http://www.eeuwezijlstra.nl


Music-schools/Opleidingen
Vind jouw opleiding (Muziek onder "Artistieke opleidingen")
http://www.studentum.nl
Amsterdam conservatorium
http://www.conservatoriumvanamsterdam.nl
http://www.ahk.nl/conservatorium/
Den Haag koninklijk conservatorium
http://www.koncon.nl/
Enschede conservatorium
http://www.hen.nl
Groningen Prins Claus Conservatorium
https://www.hanze.nl/nld/onderwijs/kunst/prins-claus-conservatorium
Maastricht conservatorium
http://www.hszuyd.nl
Rotterdam conservatorium
www.codarts.nl
Rotterdam, Havo voor muziek en dans
http://www.hmd.nl
Tilburg conservatorium (Fontys)
http://www.fontys.nl/bc/
Utrecht Hogeschool v/d kunsten
http://www.hku.nl/
Hogeschool Schumann Akademie
http://www.schumann.nl/
Stichting Nederlandse Vakdiplomering Muziek (SNVM)
http://www.snvm.nl/
Interkerkelijke Stichting Opleiding Kerkmuziek (ISOK)
http://www.isok.nl
Zwolle/Arnhem, Conservatorium
http://www.conservatorium-arnhemzwolle.nl
http://www.artez.nl
Streekmuziekschool Noord-Oost Friesland
http://www.opus3.nl
Muziekschool Hagels, Dedemsvaart
http://www.hagelsmuziek.nl
Muziekschool Rijssen
www.muziekschool-rijssen.nl
Middelburg, Roosevelt Academy
http://www.roac.nl 


Books, Notes, CD's/ Boeken, bladmuziek, cd's
Aliud
http://www.aliudrecords.com
http://www.skarstermusic.com/aliudrecords/
Animato Music Productions
http://www.animatomusicproductions.nl
De Banier
http://www.debanier.nl
Annie Bank
http://www.organmusic.nl (orgelmuziek)
http://www.koormuzieknet.nl
http://www.anniebank.nl
Antiqbook
http://www.antiqbook.nl
Audite Nova
http://www.auditenova.org
Bachmuziekshop
http://www.bachmuziekshop.nl
Bestel Muziek nu
http://www.bestelmuziek.nu
Muziekhandel Bergmann
http://bergmann.nl
Bladmuziekplus
http://www.bladmuziekplus.nl 
Boekencentrum
http://www.boekencentrum.nl
Muziekhandel Boeijenga, Leeuwarden
http://www.muziekhandel-boeijenga.nl
http://www.boeijengamusic.com
Broekmans & van Poppel
http://www.broekmans.com
Bruno Klassiek
http://www.brunoklassiek.nl
Caminada Classics
http://www.caminada.nl
Cantique muziekuitgeverij
http://www.cantique.nl
Challenge Records
http://www.challenge.nl
Channel Classics
http://www.channelclassics.com/
Classical records
http://www.classicalrecords.nl
Colomba
http://www.colomba.nl
Compoprint
http://home.planet.nl/~compo/
Con Passione
http://www.con-passione.nl
Crea-Logic Pieter Dijksman
https://crealogic-music.nl

Discorder / Displeased Records BV
http://www.dis-order.com
DMP-Records
http://www.dmp-records.nl
DOCU Muziekproductie
http://www.documuziekproductie.nl
Donemus of Muziekgroep Nederland
http://www.muziekgroep.nl
Antiquariaat Duthmala
http://home.planet.nl/~oetelaer/antiquar.htm
Econa records
http://www.econa.nl
Edition Pors
http://www.editionpors.nl
El Cheapo
http://elcheapo.nl/
Erve muziek
http://www.ervemuziek.nl
Excellent Recordings
http://www.excellent-recordings.nl/
Festivo
http://www.festivo.nl
Fresco Records
http://www.frescorecords.nl
Fugate Records
http://www.fugaterecords.com/ 
Gebruikte bladmuziek
http://www.gebruiktebladmuziek.nl
Glandigo Music
http://www.glandigomusic.com
Globe Records
http://www.globerecords.nl
Gooi & Sticht
http://www.gooiensticht.nl
Saul B. Groen
http://www.saulbgroen.nl
Johannes de Heer
http://www.johdeheer.nl/
Helior
http://www.helior.nl
Den Hertog Uitgeverij en Boekhandel
http://www.hertog.nl
HuisVolMuziek
http://www.huisvolmuziek.nl 
Inside .Audio
http://www.inside-audio.nl
Interlude Music Productions
http://www.interlude.nl
Intrada Muziekuitgave
http://www.intradamusic.nl
JK Acoustics, 't Harde
http://www.jkacoustics.nl
De jongens van Hemmes
https://www.dejongensvanhemmes.nl
JSBrecords
http://www.jsbrecords.nl
JQZ Muziekproducties
http://www.jqz.nl
Kuijper Klassiek
http://www.kuijperklassiek.nl/
M. Kalkman Muziek Consultancy
http://www.nieuwemuziek.nl/
Klondyke
http://www.klondyke.nl
Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.
http://kok.nvva.nl/
Kruidvat
http://www.kruidvat.nl/cdshop/
Landgoed Gerianna
http://www.landgoedgerianna.nl
www.orgelcd.eu
https://soundcloud.com/landgoed-gerianna
Luister, muziektijdschrift
http://www.luister.nl
Manova Nederland
http://www.manova-nederland.nl
Antoine Marchand Recordshop
http://www.antoinemarchand.nl
Marktplaats muziek
http://muziek.marktplaats.nl
Martin Muziek
http://www.martinmuziek.nl
Muziekantiquariaat "De Minstreel"
http://www.gebruiktebladmuziek.nl
Molenaar
http://www.molenaar.com
MSM Records
http://www.msmrecords.com
MVR Produkties
http://mvrproductie.webklik.nl
Muziekuitgeverij Nootzaak
http://www.dirkzwart.com/
Partitura Organum
http://partitura.org
PentaTone
http://www.pentatonemusic.com
Polyphon 2nd hand Classical LP-Records
http://www.polyphonlp.nl
Prelude Klassiek muziek Baarn
http://www.prelude-klassiekemuziek.nl
ProMusic
http://www.promusic.nl
Proza Musica Muziekuitgeverij
http://www.prozamusica.nl
Proza Records
http://www.prozarecords.nl
Quality Sound Productions
http://www.qsprecording.nl
Quintone
http://www.quintone.nl
Rondine Music
http://www.rondinemusic.nl
Sinfini Music
http://www.sinfinimusic.com
Spiero bladmuziek
http://www.spierobladmuziek.nl
Spronk
http://muziekvanspronk.nl
STH-records
http://www.sthrecords.nl
http://www.sth.nl
Swell Recording
http://home.hetnet.nl/~swellrecording/
Stichting Lutherse Uitgeverij & Boekhandel
http://www.slub.cjb.net
Van Stockum Boekverkopers - Internetboekhandel
http://www.vanstockum.nl 
Swell Recording
http://home.hetnet.nl/~swellrecording/
Toccata records
http://www.toccata-records.nl
Ton Reijnaerdts Audioproductions (TRA Records)
http://tonreijnaerdtsorganpage.nl
Toetsinstrumenten
http://www.toetsinstrumenten.com
Tulip Records
http://www.tuliprecords.nl
Twicemusic
http://www.twicemusic.nl
Valeur ajoutée. Muziekuitgeverij
http://www.valeurajoutee.eu
Pim Verdonk, Audio Video Consult
http://www.pimverdonk.nl
D.E. Versluis
http://www.deversluis.nl
Arjan Versluis
http://www.arjanversluis.nl
Van Voorst Recording VVR
http://www.vvrecording.nl
Verhoog Muziek
http://www.verhoogmuziek.nl/
Vita Recordings
http://www.vitarecordings.com
Vivace muziek (Ronald de Jong)
http://vivacemuziek.simplesite.com
VLS Records Beilen
http://www.vlsrecords.nl
Voix Celeste
http://voixceleste.nl
WestraMedia
http://www.westramedia.nl
Muziekuitgeverij Willemsen
http://www.muziekuitgeverijwillemsen.nl
Zefir
http://www.zefirrecords.nl
Antiquariaat Jan Zwart
http://www.wimzwart.nl
http://wouterfeenstra.nl
Prestare CD-Productions
http://www.prestarecd-productions.nl


Radio en tv
Radio 4
http://www.radio4.nl/
Concertzender
http://www.concertzender.nl
ClassicFM
http://www.classicfm.nl/
IKON, Musica Religiosa
http://www.musicareligiosa.nl


Hymns/Kerkzang
Centrum voor de kerkzang
http://home.planet.nl/~nauta215/


Music Software
K B Software & Systems B.V.
http://www.kbsbv.nl
KlavarScript
http://www.vdkolk.nl/klavar/
Music Soft & Hardware House
http://www.music-soft.com
 

Financiën
CAO Orgelbouwers
http://www.orgelbouwers.nl/VON_cao.2011-2012.pdf
Protestantse kerk Nederland, Kerkmuziek
http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/werken/kerkmusicus/kerkmusicus
http://www.protestantsekerk.nl/geroepen-tot/liturgie/kerkmuziek/kerkmuziek