Home


Welkom op de website van Het ORGEL


Europa's oudste tijdschrift over orgelkunst. Het ORGEL is een Nederlands tijdschrift en wordt uitgegeven door de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici.
Deze site bevat samenvattingen van de artikelen in Het ORGEL in het Nederlands, Duits, Frans en Engels. Elke twee maanden zullen we de nieuwste samenvattingen aan de site toevoegen (klik op de knop [Artikelen] hierboven om de laatste samenvattingen te lezen).

De site is compleet met een overzicht van orgelconcerten in Nederland en festivals in
Europa (Agenda) en een uitgebreide collectie links naar andere interessante orgelsites.
Een krachtige zoekmachine is eveneens beschikbaar evenals een helpfunctie.

Wilt u abonnee worden? Vul dan het formulier in op http://www.kvok.nl

 


In het recente nummer....


Het ORGEL - jaargang 114 nummer 1

Evenals in het vorige nummer is er in het nieuwste nummer van Het ORGEL veel aandacht voor de Utrechtse orgelbouwers Bätz, en specifiek voor de huisorgels van Gideon Thomas Bätz die in de Domkerk van Utrecht en in Kasteel Amerongen staan. Peter van Dijk was adviseur bij de laatste restauratie van het Utrechtse orgel in 2000 (uitgevoerd door Gebr. van Vulpen). Hij opent dit nummer met een artikel over dit instrument, waarin hij onder meer bestaande hypotheses over de geschiedenis van dit orgel aan een kritisch onderzoek onderwerpt.
Het orgel uit Kasteel Amerongen werd in 2015 gerestaureerd door Elbertse Orgelmakers te Soest. Sietze de Vries bezocht het instrument, evenals het Johannes Stephanus Strümphler-orgel in de Grote Kerk van 's-Hertogenbosch dat Van Rossum Orgelbouw uit Wijk en Aalburg in 2014 restaureerde. In het artikel besteedt De Vries aandacht aan historische aspecten en geeft hij een beschrijving van de klank.
Er zijn ook huisorgels die niet meer te beluisteren zijn. Victor Timmer behandelt in zijn artikel 'Een zeer aftandsch instrument' huispijporgels uit de provincie Groningen die verloren zijn gegaan. Het betreft negen instrumenten die korte of lange tijd in kerkgebouwen gefunctioneerd hebben, en waarvan we in het gunstigste geval gelukkig de foto's nog hebben. Gegevens over deze orgels, die sowieso schaars zijn, ontbreken vaak in de literatuur. Onder andere op basis van archiefonderzoek biedt het artikel informatie over deze huisorgels, die onderzoekers hopelijk aanzet tot nader onderzoek.
Vorig jaar werd in dit blad een serie van René Verwer gepubliceerd over het orgel in concertzalen. In aansluiting daarop interviewde Olga de Kort de titulair organiste van de Elbphilharmonie te Hamburg, Iveta Apkalna.
Jaap Jan Steensma bezocht een symposium in het Duitse Erfurt over schimmels in historische orgels. Het verschimmelen van orgels krijgt in Duitsland brede aandacht, terwijl het in Nederland nauwelijks een issue is. Terecht of niet?
U kunt een enquête invullen over schimmelvorming in Nederlandse orgels: www.enqueteviainternet.nl/schimmelvorming_nederlandse_orgels
Peter van Dijk schreef een In memoriam Jacob (Jaap) Spaans. René Verwer besluit het nummer met een bespreking van Willem Jan Cevaals boek ‘Twee musici in oorlogstijd. Hendrik Andriessen en Albert de Klerk 1940-1945.'

Voor een abonnement: www.kvok.nl/lidmaatschap.php

Voor losse nummer: verkoop@kvok.nl