Parijs, wereldtentoonstelling "Salle de l'art religieux" (Flentrop 1937, front D. Zuiderhoek & H. W. Flentrop; bewaard gebleven, nu in Naarden, Grote Kerk)
Foto: archief M.B.H. Schilder, Utrecht