Amsterdam, Waalkerk (Pels 1938; niet bewaard gebleven)
Foto: archief M.B.H. Schilder, Utrecht