Kampen, Nieuwe Kerk (Proper 1912, front Tjeerd Kuipers; niet bewaard gebleven)
Foto: archief M.B.H. Schilder, Utrecht