Haarlem, Remonstrantse Kerk (Witte 1901; bewaard gebleven)
Foto: Teus den Toom