Den Haag, Grote Kerk (Witte 1882, front P. J. H. Cuypers; niet bewaard gebleven)
Foto: archief M.B.H. Schilder, Utrecht