Inleiding
Je bent van harte uitgenodigd om met je oren getuige te zijn van mijn examen op donderdag 30 juni 2005 in Zwolle. Dit boekje is voor jou geschreven om je te informeren over hoe en wat. Voor mij ook een gelegenheid om dit niet tijdens het welkomstwoord op 30 juni te hoeven vermelden, daar is immers ook geen tijd voor. Dus ga er eens lekker voor zitten zodat je aan het begin van mijn examen al wat voorkennis hebt.

Als 10-jarige wilde ik graag orgel leren spelen. Maar van mijn ouders moest ik eerst een jaar naar blokfluitles voordat ik orgelles mocht hebben. Achteraf heb ik er geen fluit aan gehad…
In die tijd zat ik vaak aan de radio gekluisterd om orgelprogramma’s te beluisteren. Vooral het orgelprogramma van Jos Leussink en Peter van Dijk was mijn favoriet. Jammer dat dit leuke en kwalitatief hoge programma van de radioprogrammering is weggehaald…
In totaal heb ik zes jaar orgelles gehad van Rudi Altelaar aan de muziekschool te Epe. Met plezier kijk ik terug op deze ‘orgelopvoeding’ waarin een basis werd gelegd voor mijn verdere opleiding. Want ik wist al vroeg wat ik wilde: orgel leren spelen en naar het conservatorium.
In 1992 werd ik toegelaten tot de vooropleiding van het conservatorium van Zwolle. Ik had hoofdvak orgel bij Harm Jansen. Drie jaar later kon ik mij definitief ‘storten’ op de muziekstudie in Zwolle. Naast mijn hoofdvak had ik klavecimbel als bijvak bij Chris Farr. Naast handen en voeten vond ik het ook leuk om projectmatig in koren te zingen, zoals Musica Vocalis o.l.v. Harm Jansen, Capella Trajectina o.l.v. Remco de Graas, ASKO o.l.v. Jos Leussink en o.l.v. Carien van de Beld. In die tijd kreeg ik ook mijn eerste organistenbaan bij de Doopsgezinde/Remonstrantse Kerk te Zwolle.
In het najaar van 2000 begon ik les te nemen bij Peter van Dijk in de Tuindorpkerk te Utrecht. De vakken die ik aan het conservatorium van Zwolle (nog) niet had afgemaakt heb ik met goed gevolg afgesloten aan het conservatorium van Amsterdam bij Pieter van Dijk (methodiek) en Henk Verhoef (historische ontwikkeling orgelbouw). Naast de al vermelde baan als organist van de Doopsgezinde/Remonstrantse Kerk ben ik ook organist van het R.K. St. Jozefkoor te Zwolle-Zuid en de Anglicaanse Kerk in Zwolle.
Zomer 2003 had ik een radio-interview bij RTV-Oost. In september van hetzelfde jaar had ik een televisie-interview bij RTV-Oost (NL Net, Nederland 1) omtrent het orgel in de Betlehemkerk (Proosdij) te Zwolle.
Vorig jaar ben ik begonnen met het geven van orgelconcerten in Zwolle, St. Odilliënberg en Den Haag.
Sinds vorig jaar ben ik lid van het Asko-Kamerkoor te Amsterdam o.l.v. Jos Leussink, een semi-professioneel koor dat zich uitsluitend toelegt op de vertolking van hedendaagse koorliteratuur en concerten geeft op nationale en internationale podia zoals het Concertgebouw te Amsterdam.
Sinds kort ben ik bestuurslid van het district Overijssel van de Koninklijke Nederlandse Organisten Vereniging (KNOV).

Het Examen
Begin dit jaar heb ik mij voor een examen aangemeld bij de SNVM (Stichting Nederlandse Vakdiplomering Muziek), de geprivatiseerde vorm van wat vroeger het Staatsexamen was. Bij Wout van Andel (organist, lid examencommissie) had ik in maart een proefpresentatie waarbij ik mijn examenstukken voorspeelde. Een week later kreeg ik bericht dat ik was toegelaten om examen te kunnen doen. Naast andere instrumentale/vocale examens ben ik de enige die bij de SNVM dit jaar het examen orgel heeft.
Bij het ter perse gaan van deze uitnodiging heb ik nog geen definitief examenprogramma. De examencommissie kiest uit het door mij ingediende zgn. breed programma (alle examenstukken) een zgn. smal programma (een selectie uit alle examenstukken).
Op de dag van het examen krijg je uiteraard het definitieve programma uitgereikt, maar voor de volledigheid volgen in de nu volgende literatuurlijst alle stukken die ik nu in voorbereiding heb.

Literatuurlijst
1. Echo Fantasia Jan Pieterszoon Sweelinck in d-klein (1562-1621)
2. Toccata septima Georg Muffat uit Apparatua musico-organisticus (1690) (1653-1704)
3. Triosonate I in Es-groot BWV 525 Johann Sebastian Bach (1685-1750)
- zonder tempoaanduiding
- Adagio
- Allegro
4. Praeludium und Fuge in c-klein BWV 546 J.S. Bach
5. Koraalberwerking Allein Gott in der Höh’ sei Ehr BWV 662 J.S. Bach
6. Sonate in g-klein H 87/Wq 70 nr. 6 Carl Philipp Emanuel Bach  (1714-1788)
- Allegro moderato
- Adagio
- Allegro
7. Sonate nr. 1 in f-klein opus 65 nr. 1Felix Jakob Ludwig Mendelssohn-Bartholdy  (1809-1847)
- Allegro moderato e serioso
- Adagio
- Andante Recitativo
- Allegro assai vivace
8. Trois Pièces pour Grand Orgue (1878) César Auguste Franck (1822-1890)
- Fantaisie (Andantino)
- Cantabile (Non troppo lento)
- Pièce héroïque (Allegro maestoso)
9. Der 136. Psalm uit Orgelpsalmen (1956)  Heinz Werner Zimmermann (1930)
Danket dem Herrn, denn er ist freundlich


Alle stijlen zijn vertegenwoordigd: Renaissance/Vroeg-Barok (Sweelinck)
Barok (Muffat)
Laat-Barok (J.S. Bach)
Klassieke periode (C.Ph.E. Bach)
Vroeg-Romantiek (F. Mendelssohn)
Hoog-Romantiek (C. Franck)
20ste eeuw (Zimmermann)
De stukken van Sweelinck, Muffat, J.S. Bach en F.J.L. Mendelssohn-Bartholdy zullen worden gespeeld op het orgel van de Grote- of St. Michaëlskerk, de andere stukken zullen worden gespeeld op het orgel van de Dominicanerkerk te Zwolle.

De Dag
Op de dag van het examen kun je al vanaf 16:00 de Grote Kerk in lopen. De Grote Kerk is gelegen aan de Grote Markt 18 in hartje Zwolle. Om 16:30 zullen de deuren worden gesloten en kun je er niet meer in, dus wees op tijd aanwezig!
Na het eerste examengedeelte in de Grote Kerk ga je naar de andere kerk, de Dominicanerkerk aan de Assendorperstraat 27-29. Je moet niet de hoofdingang aan de Assendorperstraat hebben, maar de ingang aan de andere kant aan de Assendorperdijk. Hier vindt het tweede en laatste gedeelte van mijn examen plaats. De examencommissie zal dan in beraad gaan en is het even wachten op de uitslag.
Ik vind het heel leuk als je komt. Als je komt ben je niet alleen oorgetuige, maar ook ooggetuige. Want er valt niet alleen muziek te beluisteren, beide kerken bevatten ook veel bezienswaardigheden.

Aanvang examen: 16:30
Waar: Grote Kerk Grote Markt 18 Zwolle
Wie weet tot ziens op 30 juni!

Met muzikale groet,
Timo Beek

Dankbetuiging
De volgende personen ben ik zeer erkentelijk voor hun inzet zodat ik mij goed op mijn examen kon voorbereiden:
Peter van Dijk, Utrecht
Peter Beek, Epe
Toon Hagen, organist Grote Kerk Zwolle
Lex Gunnink, organist Michaëlkerk Zwolle
Willy Bergman en de gastvrouwen/heren van de Michaëlkerk Zwolle voor hun gastvrijheid en de heerlijke kopjes koffie
Johan Vissers, Dominicanerkerk Zwolle
Rudi Altelaar, Zwolle
Harm Jansen, Hattem
Chris Farr, Den Haag
dank voor jullie bijdrage aan mijn muzikale ontwikkeling