Home


Welkom op de website van Het ORGEL


Europa's oudste tijdschrift over orgelkunst. Het ORGEL is een Nederlands tijdschrift en wordt uitgegeven door de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici.
Deze site bevat samenvattingen van de artikelen in Het ORGEL in het Nederlands, Duits, Frans en Engels. Elke twee maanden zullen we de nieuwste samenvattingen aan de site toevoegen (klik op de knop [Artikelen] hierboven om de laatste samenvattingen te lezen).

De site is compleet met een overzicht van orgelconcerten in Nederland en festivals in
Europa (Agenda) en een uitgebreide collectie links naar andere interessante orgelsites.
Een krachtige zoekmachine is eveneens beschikbaar evenals een helpfunctie.

Wilt u abonnee worden? Vul dan het formulier in op http://www.kvok.nl

 


In het recente nummer....


Het ORGEL - jaargang 112 nummer 1

Het eerste nummer van jaargang 112 van Het ORGEL opent met een artikelvan Ibo Ortgies. Hij deed onderzoek naar gegevens over Arp Schnitger-orgels die niet meer in het centrum van de belangstelling staan, of die momenteel op hypothetische gronden aan Schnitger kunnen worden toegeschreven. Hij komt met een aantal interessante hypothesen en toeschrijvingen.
Begin 2015 werd het gerestaureerde Vollebregt/Franssen-orgel van de St.-Odulphuskerk in Assendelft weer in gebruik genomen. Namens de Katholieke Klokken- en Orgelraad (KKOR) begeleidde Cees van der Poel het project. Hij beschrijft de orgelgeschiedenis van de Assendelftse St.-Odulphuskerk en gaat tevens in op de werkzaamheden die bij de restauratie zijn uitgevoerd.
De Zuid-Afrikaanse organist Ockie Vermeulen beschrijft hoe het orgel - internationaal - zijn prominente plaats in de muziekcultuur steeds verder verliest. Het instrument heeft dikwijls een uitgesproken negatief imago. Hij reikt een aantal mogelijkheden aan hoe dit beeld verbeterd zou kunnen worden.
Auke H. Vlagsma heeft zich intensief beziggehouden met leven en werk van de orgelmakers Van Hagerbeer. De gegevens die hij verzamelde, waarvan een deel tot nu toe nog niet gepubliceerd is, presenteert hij in een uitvoerig artikel, dat in verschillende afleveringen in de komende nummers van Het ORGEL geplaatst zal worden. In dit nummer het eerste deel.
Bart van Buitenen vervolgt zijn artikel ‘The whole thing, case pipes and everything’ over het oude orgel als inspiratiebron voor de negentiende eeuw. In de tweede aflevering gaat het onder meer over de orgelkas in de H. Nicolaas te Jutphaas, het salonorgel (1869) in het kasteel van Loppem en het koordoxaal-orgel in de H. Catharina te Utrecht.
Tot slot bevat het nummer een In memoriam Jacques van Oortmerssen, geschreven door Gerben Gritter.