Home


Welkom op de website van Het ORGEL


Europa's oudste tijdschrift over orgelkunst. Het ORGEL is een Nederlands tijdschrift en wordt uitgegeven door de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici.
Deze site bevat samenvattingen van de artikelen in Het ORGEL in het Nederlands, Duits, Frans en Engels. Elke twee maanden zullen we de nieuwste samenvattingen aan de site toevoegen (klik op de knop [Artikelen] hierboven om de laatste samenvattingen te lezen).

De site is compleet met een overzicht van orgelconcerten in Nederland en festivals in
Europa (Agenda) en een uitgebreide collectie links naar andere interessante orgelsites.
Een krachtige zoekmachine is eveneens beschikbaar evenals een helpfunctie.

Wilt u abonnee worden? Vul dan het formulier in op http://www.kvok.nl

 


In het recente nummer....


Het ORGEL - jaargang 111 nummer 6

Het nieuwste nummer (111de jrg nr 6) is grotendeels gewijd aan orgelbouwer Michaël Maarschalkerweerd. Op 27 juni 2015 werd over deze orgelbouwer een symposium gehouden in Utrecht, georganiseerd door de stichting ‘Michaël Maarschalkerweerd Herdenkingsjaar 2015’. In Het ORGEL zijn schriftelijke versies van drie lezingen opgenomen. Anton Vernooij schetst de ontwikkelingen van de rooms-katholieke kerkmuziek in de negentiende eeuw, waarbij hij speciale aandacht geeft aan de rol van het orgel. René Verwer gaat in op de Franse invloeden op het werk van de Utrechtse orgelbouwer. Bart van Buitenen behandelt op welke wijze het ‘oude orgel’ negentiende-eeuwers als Maarschalkerweerd wist te inspireren. Tot slot is van Maarschalkerweerd het artikel ‘Orgelkast en Orgelplaats’ opgenomen, dat hij in 1894 in Het ORGEL publiceerde.
Verder wordt uitgebreid stilgestaan bij het leven en werk van organoloog Cor Edskes, die op 7 september jongstleden overleed. Sietze de Vries schreef een In memoriam. Hierop volgt een interview dat Hans Davidsson in april 2014 had met Cor Edskes, onder meer over diens visie op Schnitger, orgelrestauraties en toekomstig onderzoek van Schnitger-orgels.
Het nummer sluit af met een artikel van Harmen Trimp over Anthon van der Horst. Hij geeft een analyse van de historische context waarbinnen Van der Horst leefde en werkte. Ook schrijft Trimp over de invloeden die de componist onderging op muziek-filosofisch en muziekwetenschappelijk gebied, en hoe diens opvattingen zijn muziek beïnvloedde.