Home


Welkom op de website van Het ORGEL


Europa's oudste tijdschrift over orgelkunst. Het ORGEL is een Nederlands tijdschrift en wordt uitgegeven door de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici.
Deze site bevat samenvattingen van de artikelen in Het ORGEL in het Nederlands, Duits, Frans en Engels. Elke twee maanden zullen we de nieuwste samenvattingen aan de site toevoegen (klik op de knop [Artikelen] hierboven om de laatste samenvattingen te lezen).

De site is compleet met een overzicht van orgelconcerten in Nederland en festivals in
Europa (Agenda) en een uitgebreide collectie links naar andere interessante orgelsites.
Een krachtige zoekmachine is eveneens beschikbaar evenals een helpfunctie.

Wilt u abonnee worden? Vul dan het formulier in op http://www.kvok.nl

 


In het recente nummer....


Het ORGEL - jaargang 111 nummer 5

Het recentste nummer van Het ORGEL is voor een groot deel gewijd aan de neobarok. Gerben Mourik formuleerde tien stellingen over de neobarok, die hij baseerde op opmerkingen die hem regelmatig ter ore komen. Hij geeft bij elke stelling zijn reactie.
De neobarokke orgelmuziek was veelzijdiger dan momenteel wel eens gedacht wordt, stelt Geerten van de Wetering in zijn artikel. Hij laat dit zien aan de hand van composities van Distler, Pepping, David en Reda.
Tussen 1930 en 1980 vond een intensieve zoektocht plaats naar bruikbare, neobarokke koraalmuziek voor de kerkorganist. Gerben Mourik beschrijft deze tocht in zijn artikel ‘“…de nieuwe geest is wel levend, maar nog niet duidelijk hoorbaar”’.
Victor Timmer sluit zijn driedelige artikelenserie af over de eerste bespelers van het Schnitger-orgel van de Groninger Der Aa-kerk in de negentiende eeuw. In dit slotdeel behandelt hij Willem Cammenga en Jan Worp.
Rogér van Dijk beschrijft de recente restauratie van het Ibach-orgel in de Broederenkerk te Deventer. In het slotartikel geven Peter van Dijk en Jaap Jan Steensma een beoordeling van die restauratie. Bovendien verwoorden zij de betekenis van het Deventer-instrument en de restauratie ervan voor de nationale en internationale orgelcultuur.